DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Tasarımda Dijital Araçlar MIM   349 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fazilet Duygu SABAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.SIDIKA SEREN GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tasarım, projelendirme ve yapım yönetimi konularının sayısal ortamda gerçekleştirilebilmesi için gereken teorik bilginin verilmesi hedeflenmektedir
Dersin İçeriği
Bu ders; Rhino Grasshopper: Parametre kavramı, Parametrik tasarıma giriş ve algoritmik düşünme yolları; Rhinoceros: Ara yüz tanıtımı, koordinat sistemleri, araç çubukları,Rhino Grasshopper: Vektör kavramı nokta koordinat girişi; Rhinoceros: 2 boyutlu geometrik elemanların oluşturulması, seçim ve kenetleme eylemleri,Rhino Grasshopper: Yüzey oluşturma; Rhinoceros: 2 boyutlu geometrik elemanlar ve düzenlemeler,Rhino Grasshopper: Rastlantısal dağılım algoritmaları; Rhinoceros: 3 boyutlu geometrik elemanların oluşturulması,Rhino Grasshopper: 3D algoritmalarına giriş; Rhinoceros: 3 boyutlu geometrik elemanlar ve düzenlemeler,Rhino Grasshopper: Voroni üretme teknikleri; Rhinoceros: Gumball, Katmanlar ve Bloklar,Ara sınav,Rhino Grasshopper: Tasarı geometriye giriş; VRay: Ara yüz tanıtımı ve 3 boyutlu modelin render için hazırlanması,Rhino Grasshopper: İleri tasarı geometri; VRay: Malzeme ayarları,Rhino Grasshopper: Matematik denklemlerin geometrisinin oluşturulması; VRay: Işık ayarları,Rhino Grasshopper: Optimizasyon kavramına giriş; VRay: Render ayarları,Rhino Grasshopper: Dijital üretim tekniklerine giriş; Photoshop: Ara yüz tanıtımı, katman mantığı, seçim araçları,Rhino Grasshopper: Analiz araçlarının tanıtımı; Photoshop: Render sonrası görselin photoshop aracılığıyla düzenlenmesi,Rhino Grasshopper: Çevresel kontrol araçlarının tanıtımı; Photoshop: Render sonrası görselin photoshop aracılığıyla düzenlenmesi; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayısal ortamda tasarım yöntemlerinin kavranması
2) Tasarımda dijital temsil becerisinin kazandırılması
3) Çeşitli tasarım sistemlerinin tahmini davranışlarını simüle etme yeteneğinin kazandırılması
4) Üretimde dijital teknolojilerin kullanılması
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
X
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Rhino Grasshopper: Parametre kavramı, Parametrik tasarıma giriş ve algoritmik düşünme yolları; Rhinoceros: Ara yüz tanıtımı, koordinat sistemleri, araç çubukları İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Rhino Grasshopper: Vektör kavramı nokta koordinat girişi; Rhinoceros: 2 boyutlu geometrik elemanların oluşturulması, seçim ve kenetleme eylemleri İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Rhino Grasshopper: Yüzey oluşturma; Rhinoceros: 2 boyutlu geometrik elemanlar ve düzenlemeler İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Rhino Grasshopper: Rastlantısal dağılım algoritmaları; Rhinoceros: 3 boyutlu geometrik elemanların oluşturulması İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Rhino Grasshopper: 3D algoritmalarına giriş; Rhinoceros: 3 boyutlu geometrik elemanlar ve düzenlemeler İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Rhino Grasshopper: Voroni üretme teknikleri; Rhinoceros: Gumball, Katmanlar ve Bloklar İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Rhino Grasshopper: Tasarı geometriye giriş; VRay: Ara yüz tanıtımı ve 3 boyutlu modelin render için hazırlanması İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav İlgili araştırma ve okuma Ödev
Proje / Tasarım
9 Rhino Grasshopper: İleri tasarı geometri; VRay: Malzeme ayarları İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Rhino Grasshopper: Matematik denklemlerin geometrisinin oluşturulması; VRay: Işık ayarları İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Rhino Grasshopper: Optimizasyon kavramına giriş; VRay: Render ayarları İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Rhino Grasshopper: Dijital üretim tekniklerine giriş; Photoshop: Ara yüz tanıtımı, katman mantığı, seçim araçları İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Rhino Grasshopper: Analiz araçlarının tanıtımı; Photoshop: Render sonrası görselin photoshop aracılığıyla düzenlenmesi İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Rhino Grasshopper: Çevresel kontrol araçlarının tanıtımı; Photoshop: Render sonrası görselin photoshop aracılığıyla düzenlenmesi İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Rhino Grasshopper: Çevresel kontrol araçlarının tanıtımı; Photoshop: Render sonrası görselin photoshop aracılığıyla düzenlenmesi İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili araştırma ve okuma Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar