DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Peyzaj Tasarımı MIM   359 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAHMET ÇİLEK1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.HALİL DUYMUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Peyzaj mimarlarının çalışma prensipleri ve metodları hakkında farkındalık geliştirir, bitkisel tasarım prensipleri ve bahçe ve süs bitkilerinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, projelerindeki açık ve yeşil alanlar ile ilgili temel tasarım kararlarını verir.
Dersin İçeriği
Peyzaj mimarlığında temel kavramlar. Peyzaj mimarlığının tarihi. İnsan-doğa ilişkisi. Peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı. Arazi biçimlendirme ve tesviye. Bahçe ve süs bitkileri. Peyzaj konstrüksiyon elemanları. Ödüllü projelerin analizleri. Peyzaj tasarım projesi çizilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsanın çevresi ile kurduğu ilişkinin önemini tanımlar ve yaşadığı çevredeki gelişmeler ve meslek pratiği ile ilişkili olarak değerlendirir
2) Peyzaj mimarlığının ne olduğu ile ilgili genel bilgiye ve peyzaj mimarları ile profesyonel yaşamda birlikte çalışabilir
3) Kentsel gelişim ve kentsel yeşil alanların ortaya çıkışı ve zamanla çeşitlenmeleri ile ilgili bilgiye sahip olur ve yaşadığı çevreye eleştirel yaklaşım geliştirir
4) Bahçe ve süs bitkileri ve bitkisel tasarım ilkeleri uygular
5) Çevresindeki açık ve yeşil alanlara karşı eleştirel bir yaklaşım geliştirir
6) Mimari projelerindeki açık ve yeşil alanlarla ilgili tutarlı ve doğru önerileri geliştirme becerisi edinir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
X
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Peyzaj mimarlığı nedir anlam, kapsam, doğa, insan İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bahçe tarihi, dönem projesinin verilmesi İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Arazi ve bağlam, avan proje geliştirme İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bahçe ve süs bitkileri, bitkisel tasarım prensipleri İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bahçe ve süs bitkileri, bitkisel tasarım prensipleri İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bahçe ve süs bitkileri, bitkisel tasarım prensipleri İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bahçe ve süs bitkileri, bitkisel tasarım prensipleri İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav İlgili araştırma ve okuma Yazılı Sınav
Ödev
9 Peyzaj Projesi Geliştirme Proje hazırlama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Peyzaj Projesi Geliştirme Proje hazırlama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Peyzaj Projesi Geliştirme Proje hazırlama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Peyzaj Projesi Geliştirme Proje hazırlama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Peyzaj Projesi Geliştirme Proje hazırlama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Peyzaj Projesi Geliştirme Proje hazırlama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Peyzaj Projesi Geliştirme Proje hazırlama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje hazırlama Proje / Tasarım
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar