DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Koruma ve Restorasyon - Koruma kavramına giriş Tartışma
2 Koruma ve Restorasyon- Kavramlar, tarihsel süreç içinde gelişim İlgili okuma ve araştırma Tartışma
3 Tek Yapı Ölçeğinde Koruma-Yapılarda Bozulmalar, müdahale tipleri, restorasyon teknikleri İlgili okuma ve araştırma Tartışma
4 Türkiye´de Koruma - Tarihsel Süreç içinde gelişim, kanun, yönetmelik ve kentsel ölçekte uygulamalar İlgili okuma ve araştırma Tartışma
5 Rölöve Teknikleri -Tek yapı ölçeğinde uygulamalar İlgili okuma ve araştırma Tartışma
6 Kentsel Ölçekte Koruma -Sit Kavramı, tarihi çevrede tasarım İlgili okuma ve araştırma Tartışma
7 Arasınav İlgili okuma ve araştırma
8 Rölöve Çalışması Alan çalışmasına hazırlık, ilgili okuma ve araştırma, çizim
9 Rölöve Çalışması İlgili okuma ve araştırma, çizim
10 Rölöve Çalışması İlgili okuma ve araştırma, çizim
11 Rölöve Çalışması İlgili okuma ve araştırma, çizim
12 Rölöve Çalışması İlgili okuma ve araştırma, çizim
13 Rölöve Çalışması İlgili okuma ve araştırma, çizim
14 Rölöve Çalışması İlgili okuma ve araştırma, çizim
15 Rölöve Çalışması İlgili okuma ve araştırma, çizim
16-17 Dönem sonu teslim İlgili okuma ve araştırma, çizim Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
MADRAN, E. ve TAĞMAT, T. S. (2007) Kültürel ve Doğal Miras Uluslararası Kurumlar ve Belgeler, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara.