DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Rölöve ve Restorasyon MIM   314 6 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fazilet Duygu SABAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.FAZİLET DUYGU SABAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarihi ve kültürel değerleri koruma duyarlılığının geliştirilmesi. Rölöve ve restorasyon projeleri hazırlamak için gerekli teorik ve pratik bilgilerin uygulamalar yoluyla aktarılması. Koruma kavramı, koruma düşüncesinin gelişimi, koruma yaklaşımlarının tartışılması. Seçilen bir binanın rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanması.
Dersin İçeriği
Koruma kavramına giriş, tarihsel süreç içinde gelişim, Türkiye´de koruma ile ilgili kanun ve yönetmelikler, tek yapı ölçeğinde koruma, restorasyon teknikleri, rölöve teknikleri, rölöve çalışması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel tekniklere sahip olma, tanımlama ve uygulayabilme becerisi
2) Yapım üretim sürecini; proje programlama, planlama, uygulama ve denetim yapabilme, yürürlükteki resmi düzenlemeleri açıklama yetkinliğine sahip olma
3) Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme