DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Etiği MIM   344 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.FAZİLET DUYGU SABAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Planlama ve mimarlık meslek pratiği içinde telif hakkı, iş-işveren-süreç ilişkisi toplumsal ilişkiler ve mevzuat çerçevesinde etik algısının oluşturulması ve farkındalık kazandırılması
Dersin İçeriği
Etik, ahlaki değerler, mesleki haklar, ilgili mevzuat

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Meslek pratiği içinde iş-işveren ve tasarım ilişkileri hakkında farkındalık kazanılır
2) Etik kavramı ile mimarlık bağı kurulur
3) Telif hakları hakkında farkındalık kazanılır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel içeriği ve kaynakların tanıtımı İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Felsefenin bir kolu olarak etik ve estetik İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Etik ve estetik ilişkisinde mimarlık İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Planlama ve etik ilişkisi İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bina tasarımında etik İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Uygulama pratiğinde iş-işveren-tasarımcı ilişkisinde etik İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Telif hakları ve sanatçı kimliği ile haklara sahip çıkmak İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav İlgili araştırma ve okuma Yazılı Sınav
Ödev
9 Meslektaşların iletişimi ve birbirleri üzerindeki hukuksal hakları İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Dünyada ve Türkiyede mimarlık etiğine kıyaslamalı bakış İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Örnek olaylar üzerinden meslek etiği İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Canlı hakları açısından mimari etik İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Doğanın, tarihi ve kültürel çevrenin korunmasına ilişkin mimarlık etiği İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Siyasi olguların karşısında meslek etiği İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili araştırma ve okuma Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar