DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari ve Güzel Sanatlar MIM   348 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimarlığın diğer güzel sanatlarla ilişkisi hakkında farkındalık yaratmak
Dersin İçeriği
Mimarlık ile güzel sanatların diğer dalları arasındaki ilişki

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mimarlığın teknik bir alan olmasının yanında güzel sanatlarla yakın ilişkisinin farkına varır
2) Mimarlıkta güzel sanatların nasıl uygulandığına dair bilgi kazanır
3) Güzel sanatların farklı alanlarında mimarlığın nasıl kullanılabileceğini kavrar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel bilgilendirme İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Güzel sanatların farklı alanları hakkında bilgilendirme İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Mimarlık ve resim sanatı İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Mimarlık ve heykel İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Mimarlık ve fotoğraf İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Mimarlık ve edebiyat İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Mimarlık ve seramik İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav İlgili araştırma ve okuma Yazılı Sınav
Ödev
9 Dijital sanatlar ve mimarlık İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Mimarlık ve sahne sanatları İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Mimarlık ve sahne sanatları İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Mimarlık ve müzik İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Öğrenci sunumları İlgili araştırma ve okuma Gösteri
Grup Çalışması
14 Öğrenci sunumları İlgili araştırma ve okuma Gösteri
Grup Çalışması
15 Öğrenci sunumları İlgili araştırma ve okuma Gösteri
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili araştırma ve okuma Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar