DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Matematik II MIM   102 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hatice ÇAĞATAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.HATİCE ÇAĞATAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türev, integral ve uygulamalarını öğrenmek
Dersin İçeriği
Çeşitli fonksiyonların türev ve integral kuralları ve uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türev kavramı ve kuralları
2) Logaritmik türev
3) Türev uygulamaları (Eğim, maksimum-minimum problemleri)
4) Integral kavramı ve temel integraller
5) Yerine koyma yöntemi
6) Kısmi integral yöntemi
7) Karışık uygulamalar
8) Ara sınav
9) Logaritmik fonksiyonların Integrali
10) Rasyonel fonksiyonların integralinin alınması
11) Rasyonel fonksiyonların basit kesirlere ayrılarak integre edilmesi
12) Trigonometrik fonksiyonlarının birbirine dönüştürülmesiyle çözülen integraller
13) Belirli integral
14) Belirli integralin alan uygulamaları
15) Dönem Sonu Sınavı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türev kavramı ve kuralları MI-101 dersini almış olmak Anlatım
2 Logaritmik türev MI-101 dersini almış olmak Anlatım
3 Türev uygulamaları (Eğim, maksimum-minimum problemleri) MI-101 dersini almış olmak Anlatım
4 Integral kavramı ve temel integraller MI-101 dersini almış olmak Anlatım
5 Yerine koyma yöntemi MI-101 dersini almış olmak Anlatım
6 Kısmi integral yöntemi MI-101 dersini almış olmak Anlatım
7 Karışık uygulamalar MI-101 dersini almış olmak Anlatım
8 Ara sınav Yazılı Sınav
9 Logaritmik fonksiyonların Integrali MI-101 dersini almış olmak Anlatım
10 Rasyonel fonksiyonların integralinin alınması MI-101 dersini almış olmak Anlatım
11 Rasyonel fonksiyonların basit kesirlere ayrılarak integre edilmesi MI-101 dersini almış olmak Anlatım
12 Trigonometrik fonksiyonlarının birbirine dönüştürülmesiyle çözülen integraller MI-101 dersini almış olmak Anlatım
13 Belirli integral MI-101 dersini almış olmak Anlatım
14 Belirli integralin alan uygulamaları MI-101 dersini almış olmak Anlatım
15 Karışık çözülmüş örnekler MI-101 dersini almış olmak Anlatım
16-17 Dönem Sonu Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Çözümlü Matematik Problemleri Analiz-2 (2002, Bekir Özçelik, Fikri Akdeniz, Atilla Coşkun, Ahmet Ekicibil). Integral ve Uygulamaları (2003, Bekir Özçelik, Fikri Akdeniz, Atilla Coşkun, Ahmet Ekicibil Genel Matematik (2001 Yalçın Küçük, Mehmet Üreyen, Nevin Orhun,Musa Şenel, Orhan Özer, Hüseyin Azcan)