DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimarlık Tarihi II MIM   246 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri YOK
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet KOÇHAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET KOÇHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimarlık tarihi öğretileri doğrultusunda, Barok Dönemden, Sanayi Devrimi ve 20. Yüzyıl Sanat Akımlarına Kadar olan süreçteki tasarım kuramlarını anlatmaya çalışırken, modernleşme ve sanayileşmenin mimarlık bağlamındaki etkilerinin irdelenmesi, toplumsal, siyasal ve teknik değerlerin mimari üretimle ilişkisinin bilincine varmak
Dersin İçeriği
17. Yüzyıl batı mimarisinden başlayarak, günümüze kadar olan mimari süreç.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 17. ve 20. yüzyılları arasında dünya mimarlığının değişim sürecinin kavranması.
2) Sanayi devrimi öncesi ve sonrası sanat ve mimari mirasının temel bilgileri ve anlamına karşı hassasiyet kazanılması.
3) Endüstrileşmeyle değişen tasarım ilkelerine karşı ilgi uyandırmak ve teknolojik gelişmenin bina inşa etme olgusuyla ilişkisini kurmak.
4) 20. yüzyılda sanat ve mimari tasarımlar ve onları oluşturan kültür arasında kurulan anlamsal bağın analiz edilmesi.
5) Mimari tasarımda toplum, kültür, coğrafya ve mimari arasındaki ilişkilerin netleştirilmesi.
6) Değişen tasarım ilkelerine karşı ilgi uyandırmak, 17. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar ki süreçte zaman, yer ve lokal öğelerin bina inşa etme olgusuyla ilişkisini kurmak.
7) Çağdaş mimari tasarımların karmaşık yapısının kavranmas, eleştirel yorumlarından yeni yöntemler ve tasarımlar kurgulamak
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş / Genel Bilgi Genel Bilgi Anlatım
2 Özet Tekrar Özet Tekrar Proje / Tasarım
3 Barok Sanatı ve Mimarisi Barok Sanatı ve Mimarisi Proje / Tasarım
4 Rokoko Sanatı ve Mimarisi Rokoko Sanatı ve Mimarisi Proje / Tasarım
5 Neo Klasisizm Neo Klasisizm Proje / Tasarım
6 Sanayi Devrimi Sanayi Devrimi Proje / Tasarım
7 Demir İnşaatı ve Ekletizm Demir İnşaatı ve Ekletizm Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Art Nouveau Sanatı ve Mimarisi Art Nouveau Sanatı ve Mimarisi Proje / Tasarım
10 20.YY Mimarisi / Art Deco Sanatı 20.YY Mimarisi / Art Deco Sanatı Proje / Tasarım
11 20.YY Mimarisi / De Stijl-Bauhaus-Fütürizm Sanatı 20.YY Mimarisi / De Stijl-Bauhaus-Fütürizm Sanatı Proje / Tasarım
12 20.YY Mimarisi / Konstrüktivizm-Kübizm-Ekspresyonizm Sanatı 20.YY Mimarisi / Konstrüktivizm-Kübizm-Ekspresyonizm Sanatı Proje / Tasarım
13 Modernizm Modernizm Proje / Tasarım
14 Postmodernizm Postmodernizm Proje / Tasarım
15 Dekonstrüktivizm Dekonstrüktivizm Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar