DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimarlık Tarihi II MIM   246 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri YOK
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet KOÇHAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET KOÇHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimarlık tarihi öğretileri doğrultusunda, Barok Dönemden, Sanayi Devrimi ve 20. Yüzyıl Sanat Akımlarına Kadar olan süreçteki tasarım kuramlarını anlatmaya çalışırken, modernleşme ve sanayileşmenin mimarlık bağlamındaki etkilerinin irdelenmesi, toplumsal, siyasal ve teknik değerlerin mimari üretimle ilişkisinin bilincine varmak
Dersin İçeriği
17. Yüzyıl batı mimarisinden başlayarak, günümüze kadar olan mimari süreç.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 17. ve 20. yüzyılları arasında dünya mimarlığının değişim sürecinin kavranması.
2) Sanayi devrimi öncesi ve sonrası sanat ve mimari mirasının temel bilgileri ve anlamına karşı hassasiyet kazanılması.
3) Endüstrileşmeyle değişen tasarım ilkelerine karşı ilgi uyandırmak ve teknolojik gelişmenin bina inşa etme olgusuyla ilişkisini kurmak.
4) 20. yüzyılda sanat ve mimari tasarımlar ve onları oluşturan kültür arasında kurulan anlamsal bağın analiz edilmesi.
5) Mimari tasarımda toplum, kültür, coğrafya ve mimari arasındaki ilişkilerin netleştirilmesi.
6) Değişen tasarım ilkelerine karşı ilgi uyandırmak, 17. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar ki süreçte zaman, yer ve lokal öğelerin bina inşa etme olgusuyla ilişkisini kurmak.
7) Çağdaş mimari tasarımların karmaşık yapısının kavranmas, eleştirel yorumlarından yeni yöntemler ve tasarımlar kurgulamak
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)