DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bina Bilgisi II MIM   255 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YEĞİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YEĞİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tasarım kavramının kuramsal olarak ele alınması ve uygulanmış örneklerin incelenerek değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar ve kuramlar,mimarlık, insan ve çevre; fiziksel çevre yaratma çabası,mimarlıkta tasarımın evrimi ve tasarım stratejileri,mimari tasarımın aşamaları ve bileşenleri,mekan kavramı ve oluşturulmasındaki temel ögeler,mekanların birleştirilerek bir bütün oluşturulmasındaki temel ögeler ve ölçütler,binalarda İşlev ve bütün ilişkisi / Arassınav,başlıca bina değerlendirme teknikleri ve modelleri,bina değerlendirme tekniklerinin örneklenmesi,plan analizleri ve tipoloji ilşkileri,,plan analizleri,tipolojik Bina Tiplerinin İrdelenmesi,bina tiplerinin İrdelenmesi (turizm, yönetim, büro, eğitim, sağlık yapıları v.d.),çok yönlü örneklerde irdeleme ve sorgulamalar,yıl sonu sınavı uygulanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
2) İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşumunu, gelişimini ve uygulamalarını tanımlama, yorumlayabilme ve uygulama becerisi
3) İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları açıklama ve değerlendirme becerisi
4) Mimari tasarımın aşamaları, mekanı kavrama ve oluşturulmasındaki temel ögeleri tanımlama ve yorumlayabilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)