DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maliyet Oluşturma İşleri MIM   412 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serpil ÇERÇİ
Dersi Verenler
Arş.Gör.SERKAN AYDINLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir işin proje veya uygulama üzerinden, tahmini veya kesin olarak miktarının ve fiyatının belirlenebilmesi için işin içinde yer alan imalat kalemlerinin sıralı ayrıştırılmış ve eksiksiz olarak belirlenebilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
Yapım maliyetinin nelerden oluşacağı, nasıl hazırlanacağı, hangi adımların takip edileceği açıklanacaktır. Örnek projeler seçilecek ve bunlara bağlı olarak maloluş hesapları yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğrudan veya ihaleli olarak elde etmeyi düşündüğümüz herhangi bir şeyin/işin (yapım, imalat, mal alım satımı v.b.) miktar ve maliyetinin hesaplanabilmesi konusunda bilgi sahibi olma
2) Yapım maliyetinin nelerden oluşacağı, nasıl hazırlanacağı, hangi adımların takip edileceği konusunda bilgi sahibi olma
3) Küçük veya orta ölçekli bir (proje veya bina tadilatı ile ilgili) maliyet oluşturma çalışması hakkında deneyim kazanma
4) Öğrencilerin münferit olarak yapacakları (proje veya bina üzerinden) maliyet oluşturma
5) Bir işin proje veya uygulama üzerinden, tahmini veya kesin olarak miktarının ve fiyatının belirlenebilmesini sağlama
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
2 Yapı veya herhangi bir şeyin miktar ve maliyet (metraj ve fiyatlandırma) hesabı ile ilgili gerekçeli açıklamalar ilgili kitaplara çalışmak Proje / Tasarım
3 Yapı veya herhangi bir şeyin miktar ve maliyet (metraj ve fiyatlandırma) hesabı ile ilgili gerekçeli açıklamalar ilgili kitaplara çalışmak Proje / Tasarım
4 Dersin kapsamı çerçevesinde öğrencilerle küçük veya orta ölçekli bir (proje veya bina tadilatı ile ilgili) maliyet oluşturma çalışması ilgili kitaplara çalışmak Proje / Tasarım
5 Öğrencilerin münferit olarak yapacakları (proje veya bina üzerinden) maliyet oluşturma çalışmaları ödevi ilgili kitaplara çalışmak Tartışma
6 Öğrencilerin münferit olarak yapacakları (proje veya bina üzerinden) maliyet oluşturma ödevi ilgili kitaplara çalışmak Tartışma
7 Öğrencilerin münferit olarak yapacakları (proje veya bina üzerinden) maliyet oluşturma ödevi ilgili kitaplara çalışmak Tartışma
8 Ara Sınav ilgili kitaplara çalışmak Tartışma
9 Öğrencilerin münferit olarak yapacakları (proje veya bina üzerinden) maliyet oluşturma ödevi ilgili kitaplara çalışmak Tartışma
10 Vize (Ödev ara teslim) ilgili kitaplara çalışmak Ödev
11 Öğrencilerin münferit olarak yapacakları (proje veya bina üzerinden) maliyet oluşturma ödevi ilgili kitaplara çalışmak Tartışma
12 Öğrencilerin münferit olarak yapacakları (proje veya bina üzerinden) maliyet oluşturma ödevi ilgili kitaplara çalışmak Tartışma
13 Öğrencilerin münferit olarak yapacakları (proje veya bina üzerinden) maliyet oluşturma ödevi ilgili kitaplara çalışmak Tartışma
14 Öğrencilerin münferit olarak yapacakları (proje veya bina üzerinden) maliyet oluşturma ödevi ilgili kitaplara çalışmak Tartışma
15 Final Sınavı ilgili kitaplara çalışmak Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
M.E. Öcal, A. Pancarcı, Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi, 2009