DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maliyet Oluşturma İşleri MIM   412 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serpil ÇERÇİ
Dersi Verenler
Arş.Gör.SERKAN AYDINLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir işin proje veya uygulama üzerinden, tahmini veya kesin olarak miktarının ve fiyatının belirlenebilmesi için işin içinde yer alan imalat kalemlerinin sıralı ayrıştırılmış ve eksiksiz olarak belirlenebilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
Yapım maliyetinin nelerden oluşacağı, nasıl hazırlanacağı, hangi adımların takip edileceği açıklanacaktır. Örnek projeler seçilecek ve bunlara bağlı olarak maloluş hesapları yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğrudan veya ihaleli olarak elde etmeyi düşündüğümüz herhangi bir şeyin/işin (yapım, imalat, mal alım satımı v.b.) miktar ve maliyetinin hesaplanabilmesi konusunda bilgi sahibi olma
2) Yapım maliyetinin nelerden oluşacağı, nasıl hazırlanacağı, hangi adımların takip edileceği konusunda bilgi sahibi olma
3) Küçük veya orta ölçekli bir (proje veya bina tadilatı ile ilgili) maliyet oluşturma çalışması hakkında deneyim kazanma
4) Öğrencilerin münferit olarak yapacakları (proje veya bina üzerinden) maliyet oluşturma
5) Bir işin proje veya uygulama üzerinden, tahmini veya kesin olarak miktarının ve fiyatının belirlenebilmesini sağlama
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)