DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekolojik Mimarlık MIM   487 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tolga UZUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TOLGA UZUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre-Enerji-Ekoloji İlişkisi ve Ekolojik Bina Tasarım İlkeleri konusunda teknik bilgiyle donanmış, doğal çevreye saygılı tasarımlar üretebilen, uygulama pratiğine sahip projeler tasarlayabilmek
Dersin İçeriği
Ekolojinin tanımı / Mimarlıkta ekolojinin tanımı / Eski binaların çağdaş kullanım kriterleri doğrultusunda yeniden kullanımları ve ekolojik uygulamaları / Yeni tasarımlarda ekolojik tasarım ilkelerinin irdelenmesi / Akıllı binaların tasarımlarında ekolojik ilkelerin irdelenmesi / Yurtiçi ve yurtdışı örneklerinin irdelenmesi / Örnek olarak iki katlı ekolojik konut tasarımı.Doğal kaynakların tüketimi, çevreye ve insan sağlığına yararlı enerji üretimi ve mimarlığa yansımaları, Tasarımlarda ekolojik ilkelerin incelenmesi, Ekolojik bina tasarımı, kullanımı prensip ve stratejileri, Örnek binaların incelenmesi, Ekolojik bina tasarımının gelişimi, Mevcut çevre ve yeni tasarımlar için çözüm araştırmaları, Akıllı binaların tasarımlarında ekolojik ilkelerin incelenmesi, Ekolojik tasarımlarla bütünleşen mimari eleman-donanımlar ve çağdaş konstrüksiyon elemanlarının kullanım ilkeleri olanaklarının araştırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre ve enerji arasındaki iliskiyi tanımlar
2) Lokal ekolojik mimarlık tasarım kriterlerini sıralar
3) İklim bölgelerine göre mimari tasarım yapabilir
4) Mimari tasarımın enerji kullanımı/sarfiyatı üzerindeki potansiyeli sınıflar
5) Çevre, ekoloji ekosistem çercevesinde proje taslağı hazırlar
6) Farklı ve yenilikçi enerji kaynaklarını değerlendirir
7) Su döngüsünü yönetir.
8) Yenilikçi tasarımlar önerir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)