DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Proje 3 MIM   297 3 6 7 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Altay ÇOLAK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YEĞİN1. Öğretim Grup:A
SERHAT NİSANOĞLU1. Öğretim Grup:A
HEYSEM SÜHAN BEYAZTAŞ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AHMET KOÇHAN1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.ALTAY ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.ONUR ERMAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ŞENYİĞİT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Proje konusuna ait örneklerin ve arazinin analizi (iklim, yol, topoğrafya vb.), yakın ve uzak çevrenin (kentsel açıdan) değerlendirilmesi ile leke etüdleri; mekansal organizasyon, işlevsel akıcılık, kütlesel senaryo ve fonksiyon ilişkisi, strüktürel çözümler, malzeme kullanımı, cephe analizleri, yeşil mimari, standart ve yönetmeliklere uyum, yapı kimliği vb. kriterler ile öğrencilerin sentez yapabilme, çok sayıda çözüm alternatiflerini maketi ile birlikte tartışabilme ve ideal olan önerisini geliştirerek 2 ve 3 boyutlu sunma ve sonucunda bir sonraki projeyi almaya hazır hale gelmesidir.
Dersin İçeriği
Proje konusu, doğal çevre koşullarını çok yönlü olarak tasarım problemlerine veri olarak kullanarak yapay çevre tasarlama becerisini geliştirecek niteliktedir. Konular, mimari düşüncenin strüktür, konstrüksiyon, detay ile birlikte ele alınması; farklı detay düzeylerinde çalışılması gereken tasarım problemleri olarak ele alınır. Çok karmaşık olmayan bina yada binalar grubu, tasarım süreçlerinin deneyimlenmesi, teknik verilerin tasarım süreçlerine dahil edilmesi, tüm tasarım alanları ile ilgili bilgilendirme ve araştırma çalışmalarının sonuçlarını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konunun analizlerini yapar (çevresel iklimsel vb.)
2) Elemanları ve fonksiyon şemasını inceler, programı yorumlar ve arazi modeli oluşturur
3) analizler doğrultusunda çeşitli senaryolarla küçük ölçekli etütler ve maketler yapar
4) Malzeme, doku, renk ve şekil-zemin ilişkisi ile yapıya estetik değer ve kimlik verir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, konunun açıklanması Konu üzerinde inceleme Araştırma dosyasının hazırlanması Anlatım
Tartışma
2 Arazi ile ilgili bilgiler vb içeren çeşitli analizler - yer ve çevre analizi, literatür araştırması, örnek projeleri inceleme Konu üzerinde inceleme, Araştırma dosyasının hazırlanması Anlatım
Tartışma
3 Araştırma dosyasının teslimi ve konu ile ilgili görüşme İhtiyaç programının geliştirilmesi, ana fikrin ve tasarım prensiplerinin belirlenmesi Konu üzerinde inceleme, Araştırma dosyasının hazırlanması Anlatım
Tartışma
4 Kitlesel senaryo içeren 2 ve 3 boyutlu leke etütleri ile çok sayıda alternatifler üretme Konu üzerinde inceleme, Araştırma dosyasının hazırlanması Anlatım
Tartışma
5 Modeller yardımı ile öneri geliştirme Konu üzerinde inceleme, Araştırma dosyasının hazırlanması Anlatım
Tartışma
6 Modeller yardımı ile öneri geliştirme Konu üzerinde inceleme, Araştırma dosyasının hazırlanması Anlatım
Tartışma
7 Modeller yardımı ile öneri geliştirme Konu üzerinde inceleme, Araştırma dosyasının hazırlanması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Jüri ve Sınav Proje / Tasarım
Jüri Değerlendirmesi
9 Eskiz ve Maket Çalışmaları Çeşitli yapı eleman ve detay vb. konusunda araştırma, inceleme Anlatım
Tartışma
10 Eskiz ve Maket Çalışmaları Çeşitli yapı eleman ve detay vb. konusunda araştırma, inceleme Anlatım
Tartışma
11 Eskiz ve Maket Çalışmaları Bina estetiği, malzeme vb. konusunda araştırma, inceleme Anlatım
Tartışma
12 Eskiz ve Maket Çalışmaları Bina estetiği, malzeme vb. konusunda araştırma, inceleme Anlatım
Tartışma
13 Eskiz ve Maket Çalışmaları Proje ve maket çalışmalarının son düzenlemeleri Anlatım
Tartışma
14 Eskiz ve Maket Çalışmaları Proje ve maket çalışmalarının son düzenlemeleri Anlatım
Tartışma
15 Eskiz ve Maket Çalışmaları Proje ve maket çalışmalarının son düzenlemeleri Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Jüri ve Sınav Proje / Tasarım
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar