DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Elemanları I MIM   299 3 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kasım ÇELİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKASIM ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bina ile ilgili gerekli tüm kavramlar, arazi bilgileri, projenin zemine uygulanması ve temel, duvar, döşeme gibi yapı elemanlarını ayrı ayrı ele alarak, tasarım ve uygulama projesi yapabilecek düzeyde temel bilgileri vermek.
Dersin İçeriği
Yapı yeri (yapı zemini, yapı çukuru ve yapının zemine uygulanması), temeller ve çeşitleri, duvarlar ve çeşitleri, döşemeler ve çeşitleri ve bacalar hakkında teorik ve uygulamalı bilgi verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yapı, yapı bileşeni, yapı elemanı ve yapı ile ilgili diğer tüm temel kavramları tanımlar.
2) Temellerin çeşitleri ve temel ile ilgili esas bilgileri tanımlar ve yüzeysel temellerin plan ve kesitlerinin teknik çizim kurallarına göre ifade eder.
3) Duvarları ve çeşitlerini tanımlar, taşıyıcı ve bölücü duvarları ayırt eder. Kullanılan malzemeye göre duvarları çizimle ifade eder.
4) Bacaları listeler ve teknik özelliklerini ayırt eder.
5) Döşemeleri tanımlar, çeşitlerini listeler ve ayırt eder.
6) Betonarme döşemeleri plan ve kesitlerini farklı ölçeklerde çizerek ifade eder.
7) Çelik döşemeler ile ilgili tanımlamaları yapar, tüm döşeme türlerini ayırt eder.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapı ve yapı ile ilgili temel kavramlar Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
2 Temeller (Yüzeysel temeller) Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
3 Temeller (Derin temeller) Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
4 Duvar türleri ve özellikleri Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
5 Duvar türleri ve özellikleri Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
6 Baca türleri ve özellikleri Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
7 Döşeme türleri ve özellikleri Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
9 Tekil Temel Plan ve Kesitlerinin Çizimi Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Tekil Temel Plan ve Kesitlerinin Çizimi Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Tek Yönde ve Çift Yönde Sürekli Temel Plan ve Kesitlerinin Çizimi Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Plak Döşeme Plan ve Kesitlerinin Çizimi Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Asmolen Döşeme Plan ve Kesitlerinin Çizimi Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Kirişli Döşeme Plan ve Kesitlerinin Çizimi Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Kaset Döşeme Plan ve Kesitlerinin Çizimi Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiğer Kaynaklar: