DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sunum Teknikleri MIM   225 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Onur ERMAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.FAZİLET DUYGU SABAN ÖKESLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimarlık öğrencilerine mimari fikirlerin sunumları hakkında genel bilgiler vermek
Dersin İçeriği
Eskiz, iki boyutlu çizimler, modelleme, poster hazırlama, portfolyo hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mimari proje fikrini eskiz çalışmalarıyla ifade edebilme becerisini kazanır
2) Meslek hayatında kullanabileceği sunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olur
3) Üç boyutlu sunum teknikleri hakkında ön bilgi sahibi olur
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Eskiz 1 İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
3 Eskiz 2 Ödev hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
4 Ölçek 1 İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ölçek 2 Ödev hazırlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
6 Ortografik İzdüşüm İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Modelleme İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
9 Kurgu ve Sunum 1 İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
10 Kurgu ve Sunum 2 Ödev hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
11 Poster Sunumu 1 İlgili okuma ve araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
12 Poster Sunumu 2 Ödev hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
13 Poster Sunumu 3 Ödev hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
14 Portfolyo Hazırlama 1 İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Portfolyo Hazırlama 2 Ödev hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Poster teslimi Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar