DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Görsel Okur Yazarlık MIM   227 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYİĞİT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı görsel okuryazarlık kavramını öğrenme, görsellere farklı bir gözle bakma, görsellerin okunması ve görseller hakkında yazılması sürecini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Ders, görsel okur-yazarlığın tarihini, resim, grafik, fotoğraf, sinema ve mimari gibi sanat ürünlerinin okunmasını ve bunlar hakkında yazılmasını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı okuryazarlık biçimlerini listeler.
2) Görsel okuryazarlık kavramının tarihsel gelişimini tanımlar.
3) Görsel okuryazarlık ile ilgili kavramları listeler.
4) Sanatsal tasarım elemanlarını ve ilkelerini açıklar.
5) Görsel okuryazarlığa yönelik olarak görseller oluşturur.
6) Konuya ve amaca uygun materyal seçer ve kullanır.
7) Görselleri yorumlar ve görseller hakkında metin oluşturur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, amaçları, ders programı, uygulanacak yöntemler, kullanılacak kaynakların tanıtımı ve proje konularının seçimi. İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Farklı okuryazarlık türlerinin incelenmesi. İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Görsel okuryazarlık kavramının tarihsel gelişimi. İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Görsel okuryazarlık kavramının tarihsel gelişimi. İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
5 Görsel okuryazarlık ile ilgili temel kavramlar. İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
6 Görsel okuryazarlık ile ilgili temel kavramlar. İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
7 Görsel alg İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav İlgili okuma ve araştırma Yazılı Sınav
Ödev
9 Sanatsal tasarım elemanları. İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
10 Sanatsal tasarım ilkeleri. İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
11 Görselleri okuma/yorumlama. İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
12 Görselleri okuma/yorumlama. İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
13 Görseller hakkında metin oluşturma. İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
14 Görsel okuryazarlığa yönelik olarak görseller oluşturma. İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
15 Görsel okuryazarlığa yönelik olarak görseller oluşturma. İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili okuma ve araştırma Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar