DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maket Yapım Teknikleri MIM   229 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet KOÇHAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET KOÇHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimari bir ürünün 3 boyutlu anlatımı aşamasında; farklı malzeme, yöntem ve tekniklerle sunum zenginliğini artırırken, yeni tasarımlar kurgulamak.
Dersin İçeriği
Mimari bir ürünün 3 boyutlu anlatımı aşamasında; maket yapımı, farklı maket sunum ve teknikleri konularında öğrenci bilgilendirilir ve uygulamaları yapılır. Maket sunum yöntem ve tekniklerinin teorik bilgi altyapısı oluşturulduktan sonra, seçilen bir mimari yapının maketi üzerinde farklı yöntem ve teknikler sınanır. Seçilen mimari ürünün, maket yapım sürecinde; proje analizi, malzeme seçimi, topografya analizi ve arazi maketi, iç mekan, merdiven, çatı, kapı, pencere vb yapı elemanlarının ifade edilmesi, çeşitli malzeme ve el aletlerinin kullanımı bireysel ya da grup çalışmalarla uygulaması yapılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üç boyutlu anlatımda teknik bilgiyle, el becerisini geliştirme, tasarımı 3. boyutta estetik düşünceyle buluşturma ve entellektüel bir sunum hazırlayabilmek.
2) Bir grup içerisinde uyumlu çalışabilme başarısı kazanma ve toplu karar verebilme özgüveni kazanılması.
3) Tasarımın her aşamasında üç boyutlu hayal gücünün geliştirilmesi ve tasarımın temel ilkelerinin üç boyutlu yorumlanabilmesi.
4) Farklı maket yapım tekniklerini, değişik malzeme ve kendine özgü sunumlarla ortaya koyarken, tasarım sürecinin her aşamasını üç boyutlu biçimlerle ifade edebilme
5) Farklı maket malzemelerini tanımak, kendi yöntemlerini geliştirirken, analiz ve sentezlerle doğru sonucu yorumlayabilme.
6) Mimari tasarımda, iç ve dış mekanların kompozisyonunun donatılarıyla uyumu aşamasında üç boyutlu görsel algı oluşturmak, farklı alternatifler üreterek doğru sonucun yorumlanması ve sunma becerisi kazanma.
7) Farklı bilgiler içerisinden doğrunun, deneysel çalışmalarla analiz ve sentez edilerek seçilebilmesi, sonuç ürünün doğru malzemelerle en iyi biçimde sunulması.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Genel Bilgi Düz Anlatım Tartışma
2 Mimaride 3 Boyutlu Sunum Yöntem ve Teknikleri Düz Anlatım Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
3 Model Mimari Proje Seçimi, Malzeme Analizi ve Seçimi Düz Anlatım
4 Arazi Maketi Düz Anlatım, Model Üzerinde Uygulama
5 Konstrüksiyon ve Duvarlar Düz Anlatım, Model Üzerinde Uygulama
6 Duvarlar Düz Anlatım, Model Üzerinde Uygulama
7 Kapı ve Pencereler Düz Anlatım, Model Üzerinde Uygulama
8 Ara Sınav Bireysel Çalışma
9 Merdivenler Düz Anlatım, Model Üzerinde Uygulama
10 İç Mekan ve Donatılar Düz Anlatım, Model Üzerinde Uygulama
11 İç Mekan ve Donatılar Düz Anlatım, Model Üzerinde Uygulama
12 Bina Kapuğu - Çatı Düz Anlatım, Model Üzerinde Uygulama
13 Bina Kapuğu - Çatı Düz Anlatım, Model Üzerinde Uygulama
14 Çevre Tasarımı ve Sunum Düz Anlatım, Model Üzerinde Uygulama
15 Çevre Tasarımı ve Sunum Düz Anlatım, Model Üzerinde Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar