DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarım MIM   231 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tolga UZUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TOLGA UZUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim ve model altyapısı oluşturma becerisi kazanmak, Bilgisayar destekli teknik resim esasları ve Autocad paket programı kullanarak çizim metotlarını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Bilgisayar destekli tasarımın temel kavramları, bilgisayar destekli tasarım donanım ve yazılımları, Bilgisayar destekli çizim programını kullanarak 2 boyutlu çizim çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
2) Mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3) Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır
4) Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
5) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
6) Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
7) Mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
8) Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
9) Ara sınav
10) Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
11) Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12) Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
13) Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
14) Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15) Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayar destekli tasarım sürecinin örneklerle açıklanması, AutoCad programının genel tanıtımı, sistem gereksinimleri Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Menü ve araç çubuklarının tanıtılması,(Customize-toolbars komutları), Options komutuyla bazı program ayarlarının gerçekleştirilmesi ve koordinat sistemi Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Görüntü kontrol komutlarının (Zoom, View, Aerial view, Pan, Redraw, Regen ve Regenall komutları) anlatılması. Çizim yardımlarının açıklanması (Grid, Snap ) Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Model sayfası ayarlarının oluşturulması (Limits), çizimin kaydedilmesi (Save, Save as), uzunluk ve açı ölçü birimlerinin ayarlanması, 2 boyutlu çizime başlangıç Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 2 boyutlu çizim komutların anlatılması (Polygon, Rectangle, Donut, Ellipse, Rectangle, Hatch, vb. komutları) ve UCS işlemi. Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Modify komutlarının anlatılması (Erase, Copy, Offset, Array, Mirror vb.) Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Modify komutlarının anlatılması ( Scale, Rotate, Chamfer, Fillet, Move,Sketch vb.) Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Katmanlar (Layers) ve nesne sorgulama işlemleri (Dist, Id, Area, List, Dblist, Properties komutları) Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Çalışma alanına metinsel ifadelerinin yazılması (Dtext, Text ve Mtext vb komutlar). Metin stili geliştirme ve kaydetme işlemleri. Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Blok hazırlama (Wblock, Block ) ve çizime blok yerleştirme (Insert ve Minsert Komutları) işlemler Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Ölçülendirme komutlarının (Linear, Aligned, Radius, Diameter, Angular, Baseline, Continue, Ledear vb. komutlar ) anlatılması, Ölçü stili değiştirme işlemleri Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Export, Send, Drawing utilities, Externel reference, Raster image, Ole object, Xref ve Image manager işlemleri Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Şablon dosyası hazırlanması Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Çıktı tasarımının yapılması (Layout komutu) ve çıktının çiziciden alınması (Plot komutu). Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar