DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eskiz Teknikleri MIM   238 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tolga UZUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TOLGA UZUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eskiz teknikleriyle tasarım düşünme yeteneğini arttırmak.
Dersin İçeriği
El-göz-beyin koordinasyonu ile tasarımcı düşünme konusunda bilgi ve beceri kazandıracak pratikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kurşun Kalem ile el pratiğine alışmak
2) Kurşun Kalem ile el pratiğine alışmak
3) Kurşun Kalem ile el pratiğine alışmak
4) Kurşun Kalem ile el pratiğine alışmak
5) Kurşun Kalem ile el pratiğine alışmak
6) Perspektif ve denge kurma becerisini oluşturma
7) Perspektif ve denge kurma becerisini oluşturma
8) ara sınav
9) Bir fikri çizim ile ortaya çıkarmak ve sunmak
10) Bir fikri çizim ile ortaya çıkarmak ve sunmak
11) Düşünce, izlenim ve algıyı görselleştirebilme
12) Düşünce, izlenim ve algıyı görselleştirebilme
13) Açık alan uygulamaları ile görsel hafızayı geliştirmek
14) Açık alan uygulamaları ile görsel hafızayı geliştirmek
15) Açık alan uygulamaları ile görsel hafızayı geliştirmek


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Serbest ele giriş,eskiz teknikleri hakkında bilgilendirme konu anlatım ı/ uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 eskiz teknikleri1 konu anlatım ı/ uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 eskiz teknikleri2 konu anlatım ı/ uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 eskiz teknikleri 3 konu anlatım ı/ uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 eskiz teknikler i4 konu anlatım ı/ uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 El-göz-beyin kooridnasyonu egzersizleri konu anlatım ı/ uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Çizgiyi okuma ve tartışma konu anlatım ı/ uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav konu anlatım ı/ uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Renk ile çalışmak konu anlatım ı/ uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Eskizler ve diyagramlar konu anlatım ı/ uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Hayal gücü ve yaratıcılık konu anlatım ı/ uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Renkli eskziler konu anlatım ı/ uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Dış mekanda eskizler konu anlatım ı/ uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Dış mekanda eskizler konu anlatım ı/ uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Dış mekanda eskizler konu anlatım ı/ uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları konu anlatım ı/ uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar