DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki İletişim Teknikleri MIM   242 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fazilet Duygu SABAN ÖKESLİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ŞENYİĞİT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mesleki iletişimin önemini kavratmak, temel iletişim yöntemlerini tanıtmak, teknolojik gelişmeler bağlamında yeni iletişim teknolojileri hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Mesleki iletişimin tarihçesi, iletişim yöntemleri ve uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grafik anlatım becerileri
2) Araştırma becerileri
3) Takım çalışması becerileri
4) Eleştirel düşünme becerileri
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Dersin tanıtımı İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İletişim Biçimleri İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Mimari İletişim 1 İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Mimari İletişim 2 İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tasarım Süreci ve İletişim 1 İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tasarım Süreci ve İletişim 2 İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Teknoloji ve İletişim İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Dijital İletişim Ortamları İlgili okuma ve araştırma
10 Sanal Gerçeklik ve mimarlıktaki uygulamaları İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Proje Tasarımı 1 Ödev hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Proje Tasarımı 2 Ödev hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Proje Tasarımı 3 Ödev hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Proje Tasarımı 4 Ödev hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Proje Tasarımı 5 Ödev hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev teslimi Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar