DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Aydınlatma MIM   244 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sıdıka Seren GÜVEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKASIM ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimari aydınlatma tasarımı konusunda teorik ve uygulama ile ilgili temel bilgilerin verilmesi.
Dersin İçeriği
Aydınlatma tasarımı ile ilgili temel bilgiler, Aydınlatma-Mimarlık ilişkisi, ışığın yansıması ve geçmesi ile ilgili olaylar, ışık kaynakları, lambalar ve aydınlatma aygıtları, aydınlığın niteliği, yapay aydınlatmada enerji tüketimi, değişik işlevli hacimlerde yapay aydınlatma tasarım düzenleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aydınlatma konusunda verilen temel bilgileri kullanarak, kimi yapı türleri için aydınlatma tasarımı yapabilme becerisini kazanmak
2) Çevresel sistemlerin tasarımında temel ilkeleri anlamak ve sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturabilmek
3) Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu ve bina servis sistemlerini (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi kazanmak
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği konusunda bilgilendirme, aydınlatma tasarımı ve mimarlık ilişkisi Ders notları ve ilgili kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
2 Işık tayfı, gözün duyarlılığı, ışık akısı kavramlarının açıklanması ve örnekler Ders notları ve ilgili kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
3 Işığın yansıma, yutulma ve geçmesi olayları, renkli ve renksiz yüzeylerin ışığı yansıtma ve geçirmesine örnekler, örnek gereçler Ders notları ve ilgili kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
4 Hacimlerde ortalama aydınlık düzeyinin bağlı olduğu etkenler, ortalama aydınlık düzeyi hesap yöntemi, örnek hesaplar Ders notları ve ilgili kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Fotometrik büyüklükler ve noktada aydınlık düzeyi hesabı Ders notları ve ilgili kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Işık kaynakları, lambalar ve aydınlatma aygıtları Ders notları ve ilgili kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
7 Aydınlatma simulasyonuna yönelik bilgisayar programlarının tanıtımı Ders notları ve ilgili kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notları ve ilgili kaynaklar Yazılı Sınav
9 Aydınlığın niteliği Ders notları ve ilgili kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
10 Aydınlığın niteliğine ilişkin uygulamalar Ders notları ve ilgili kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Enerji etkin aydınlatma tasarımı Ders notları ve ilgili kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
12 Konutlarda yapma aydınlatma düzenleri Ders notları ve ilgili kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
13 Değişik işlevli hacimlerde yapma aydınlatma düzenleri Ders notları ve ilgili kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
14 Aydınlatma simulasyonu uygulamaları Ders notları ve ilgili kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Aydınlatma simulasyonu uygulamaları Ders notları ve ilgili kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar