DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı MIM   248 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sıdıka Seren GÜVEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.SIDIKA SEREN GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Betonarme yapı sistemlerinde taşıyıcı sistem yerleştirme ilkelerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Betonarme taşıyıcı sistemlerin tanımı. Taşıyıcı sistem malzemeleri. Taşıyıcı sistemin oluşturulması. Çok katlı betonarme taşıyıcı sistemler. Büyük açıklıklı betonarme taşıyıcı sistemler. Çeşitli taşıyıcı sistem uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Depreme dayanıklı yapı tasarımında taşıyıcı sistem düzenlemenin önemini öğrenir
2) İç mekan tasarımında depreme dayanıklı tasarım konusunda fikir edinir
3) Taşıyıcı sistem düzenleme ilkelerini kavrar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
X
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
X
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yerküre ve deprem Ders materyallerinin incelenmesi Anlatım
Yazılı Sınav
2 Betonarme taşıyıcı sistemler Ders materyallerinin incelenmesi Anlatım
Yazılı Sınav
3 Betonarme taşıyıcı sistemler Ders materyallerinin incelenmesi Anlatım
Yazılı Sınav
4 Depreme dayanıklı yapı tasarımı Ders materyallerinin incelenmesi Anlatım
Yazılı Sınav
5 Depreme dayanıklı yapı tasarımı Ders materyallerinin incelenmesi
6 Taşıyıcı sistem düzensizlikleri ve çözüm önerileri- Yatay yönde düzensizlikler Ders materyallerinin incelenmesi Anlatım
Yazılı Sınav
7 Taşıyıcı sistem düzensizlikleri ve çözüm önerileri- Yatay yönde düzensizlikler Ders materyallerinin incelenmesi Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders materyallerinin incelenmesi Anlatım
Yazılı Sınav
9 Taşıyıcı sistem düzensizlikleri ve çözüm önerileri- Düşey yönde düzensizlikler Ders materyallerinin incelenmesi Anlatım
Yazılı Sınav
10 Taşıyıcı sistem düzensizlikleri ve çözüm önerileri- Düşey yönde düzensizlikler Ders materyallerinin incelenmesi Anlatım
Yazılı Sınav
11 Taşıyıcı sistem düzensizlikleri ve çözüm önerileri- Temellerle ilgili düzensizlikler Ders materyallerinin incelenmesi Anlatım
Yazılı Sınav
12 İç mekan tasarımı ve deprem ilişkisi Ders materyallerinin incelenmesi Anlatım
Yazılı Sınav
13 Öğrenci projeleri üzerinde taşıyıcı sistem incelemeleri Ders materyallerinin incelenmesi Anlatım
Yazılı Sınav
14 Öğrenci projeleri üzerinde taşıyıcı sistem incelemeleri Ders materyallerinin incelenmesi Anlatım
Yazılı Sınav
15 Öğrenci projeleri üzerinde taşıyıcı sistem incelemeleri Ders materyallerinin incelenmesi Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinin incelenmesi Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar