DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Şehirciliğe Giriş MIM   234 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fazilet Duygu SABAN ÖKESLİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.FAZİLET DUYGU SABAN ÖKESLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarihsel süreç içerisinde kent planlama yaklaşımlarını tartışabilme, Türkiye ölçeğinde imar kanunu ve kentsel ölçekteki ilgili kanunlar hakkında bilgi edinme ve kentlerin biçimlenmesini sorgulayabilme
Dersin İçeriği
Kent planlamanın evrimi, ülkemizde kent planlama, yasal mevzuat, taşıt ulaşımı ve otopark çözümleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kentsel tasarım, kentsel gelişme ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olur ve açıklayabilir
2) Küçük ölçekte kent planlama, uygulama ve denetim yapabilir, yürürlükteki resmi düzenlemeleri açıklama yetkinliğine sahip olur
3) Kentsel ölçekte tasarlama yaklaşımlarını öğrenir ve değişik ölçek ve kapsamlarda kentsel tasarım ve şehircilik proje önerileri hazırlayabilme ve sunabilme becerisi kazanır
4) Hareketli ve duran araç trafiği problemlerinin çözümü ve otopark tasarlama konusunda beceri kazanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Giriş İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tarih öncesi dönemler ve uygarlıklar İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Antik Dönem Kentleri İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Ortaçağ Kentleri İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Rönesans Kentleri İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Barok Kentleri İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sanayi Devrimi Kentleri İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Sanayi Devrimine Tepki Akımlar İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Modern Kent Planlama İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Postmodern/Sürdürülebilir Kent Planlama İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Osmanlı Kenti İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Türkiyede Kent Planlama İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İmar Kavramı ve Yasal Mevzuat İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Ulaşım-otopark İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili okuma ve araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar