DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geleneksel Yapım Teknikleri ve Malzemeler MIM   331 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fazilet Duygu SABAN ÖKESLİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.FAZİLET DUYGU SABAN ÖKESLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Geleneksel yapı tiplerinde yaygın olarak kullanılan yapı malzemelerinin tanımı, özellikleri ve bu malzemelerin geleneksel yapılarda kullanımı hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Geleneksel yapılarda kullanılan yapım tekniklerinin ve taş, ahşap, kerpiç, geleneksel harçlar, tuğla, seramik, demir vb. geleneksel yapı malzemelerinin tanımları ve özellikleri hakkında genel bilgi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geleneksel yapı tiplerinde yaygın olarak kullanılan yapı malzemelerinin tanınması
2) Malzemelerin geleneksel yapılarda kullanım analizi
3) Malzemelerin geleneksel yapılarda kullanım biçimlerinin analizi
4) Geleneksel yapım sistemlerinin karşılaştırılması
5) Geleneksel yapılarda detay çözümlerinin analizi
6) Geleneksel yapı elemanlarının tanımlanabilmesi
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Geleneksel Yapım Teknikleri İlgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Geleneksel Yapı Malzemeleri Hakkında Genel Bilgi İlgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Taş Malzemenin Genel Özellikleri İlgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
4 Taş Malzemenin Genel Özellikleri İlgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
5 Taş Malzemenin Genel Özellikleri ve Geleneksel Yapılarda Kullanım Alanları İlgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Ahşap Malzemenin Genel Özellikleri İlgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
7 Ahşap Malzemenin Genel Özellikleri ve Geleneksel Yapılarda Kullanım Alanları İlgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Ders notları ve ilgili kaynak taraması Yazılı Sınav
Ödev
9 Kerpicin Genel Özellikleri ve Geleneksel Yapılarda Kullanım Alanları İlgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
10 Pişmiş Toprak Malzemenin Genel Özellikleri ve Geleneksel Yapılarda Kullanım Alanları İlgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Demirin Geleneksel Yapılarda Kullanım Alanları İlgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
12 Arazi Çalışması İlgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Örtü Sistemleri İlgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
14 Strüktürel Deformasyonlar İlgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Strüktürel Deformasyonlar İlgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve ilgili kaynak taraması Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar