DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Şehircilik Projesi MIM   339 5 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fazilet Duygu SABAN ÖKESLİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.FAZİLET DUYGU SABAN ÖKESLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Şehir planlama yaklaşımlarının ve şehir bileşenlerinin (imar uygulamaları, ulaşım, yoğunluk, konut alanları, çalışma alanları, dinlenme ve hizmet alanları, kentsel imaj noktaları ve çok işlevlilik v.b.) değişik ölçek ve kapsamlarda kentsel tasarım ve şehircilik proje önerileriyle ele alınması.
Dersin İçeriği
İmar uygulamaları, arazi analizi (fiziksel tespitler, anketler), Lynch analizi, SWOT analizi, kentsel standartlar, nüfus yoğunluğuna göre planlama, proje geliştirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kentsel tasarım, kentsel gelişme ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olur ve tasarım yapabilir
2) Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme yetkinliği kazanır
3) Küçük ölçekte kent planlama, uygulama ve denetim yapabilir, yürürlükteki resmi düzenlemeleri açıklama yetkinliğine sahip olur
4) Kentsel ölçekte tasarlama yaklaşımlarını öğrenir ve değişik ölçek ve kapsamlarda kentsel tasarım ve şehircilik proje önerileri hazırlayabilme ve sunabilme becerisi kazanır
5) Hareketli ve duran araç trafiği problemlerinin çözümü ve otopark tasarlama konusunda beceri kazanır
6) İmar planlarını okuyabilme (ölçek, lejant ve çizim tekniği), imar mevzuatını kavrama ve yorumlayabilme yetkinliği ve becerisi kazanır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
X
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
X
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kentsel ölçekte tasarım İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Veri toplama teknikleri İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Alan çalışması tanıtımı İlgili okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Alan çalışması - fiziksel analizler İlgili okuma ve araştırma Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
5 Alan çalışması - sosyal analizler İlgili okuma ve araştırma Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
6 Verilerin değerlendirilmesi-sorun tespiti İlgili okuma ve araştırma Tartışma
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
7 1/2000 ölçekli Çözüm önerileri geliştirme İlgili okuma ve araştırma Grup Çalışması
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav İlgili okuma ve araştırma Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 1/2000 ölçekli Çözüm önerileri geliştirme İlgili okuma ve araştırma Grup Çalışması
Problem Çözme
Ödev
10 1/2000 ölçekli Çözüm önerileri geliştirme İlgili okuma ve araştırma Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
11 1/1000 ölçekli Çözüm önerileri geliştirme İlgili okuma ve araştırma Ödev
12 1/1000 ölçekli Çözüm önerileri geliştirme İlgili okuma ve araştırma Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
Ödev
13 1/1000 ölçekli Çözüm önerileri geliştirme İlgili okuma ve araştırma Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
Ödev
14 1/1000 ölçekli Çözüm önerileri geliştirme İlgili okuma ve araştırma Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
Ödev
15 1/1000 ölçekli Çözüm önerileri geliştirme İlgili okuma ve araştırma Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili okuma ve araştırma Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar