DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekan Donatı İlişkisi MIM   343 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fazilet Duygu SABAN ÖKESLİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ŞENYİĞİT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç mekan organizasyonuna yönelik bilgilerin aktarılması, Öğrencinin iç mekan organizasyonunu programlama ve tasarlama becerilerinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği
İç mekan organizasyonunu programlama ve tasarlama, Uygun sunumlar kullanılarak iç mekan organizasyonunda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşumunu, gelişimini ve uygulamalarını ifade edebilme, İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları iç mekan donatı ilişkisi bağlamında açıklama, yorumlama ve değerlendirme becerisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç mekan tasarımı ve donatılar hakkında bilgi sahibi olur.
2) Donatıların türlerini ve kapsamını kavrar
3) İç mekanda donatıların alternatif yerleşimi ile mekanın nasıl farklı algılanacağı hakkında farkındalık kazanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
X
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma Dersin içeriği hakkında bilgi aktarımı İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Mekan, donatı, insan boyutları, kullanıcı gereksinimleri vb. tanım ve kavramları üzerine bilgi aktarımı Tanım ve kavramlar hakkında öğrenciye araştırma ödevi verilmesi İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Antropometrik boyutlar, fiziksel ve psiko-sosyal gereksinimler ve ergonomi vb. tanım ve kavramlar üzerine örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İç mekan organizasyonunda donatı-mekan kurgusuna dair bilgilerin aktarılması İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İç mekan-donatı kurgusuna dair örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İç mekan-donatı kurgusuna dair örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İç mekan-donatı kurgusuna dair örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav İlgili araştırma ve okuma Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
9 Öğrenciye iç mekan analizi için ödev verilmesi İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Örnek araştırmalarının sunumu ve tartışılması İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
11 Örnek araştırmalarının sunumu ve tartışılması İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
12 İç mekan planlama süreçlerinin anlatımı ve örneklemesi İlgili araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Mekan türleri ve mekan kullanımlarının örnekler üzerinden değerlendirilmesi Öğrenciye örnek araştırması için ödev verilmesi İlgili araştırma ve okuma Tartışma
Grup Çalışması
14 Örnek araştırmalarının sunumu ve tartışılması İlgili araştırma ve okuma Tartışma
Grup Çalışması
15 Örnek araştırmalarının sunumu ve tartışılması İlgili araştırma ve okuma Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili araştırma ve okuma Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar