DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Taşıyıcı Sistem Tasarımı MIM   254 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SIDIKA SEREN GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Betonarme yapı sistemlerinde taşıyıcı sistem yerleştirme ilkelerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Betonarme taşıyıcı sistemlerin tanımı. Taşıyıcı sistem malzemeleri. Taşıyıcı sistemin oluşturulması. Çok katlı betonarme taşıyıcı sistemler. Büyük açıklıklı betonarme taşıyıcı sistemler. Çeşitli taşıyıcı sistem uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Betonarme yapı malzemesini ve özelliklerini öğrenir
2) Betonarme yapı sistemlerinde taşıyıcı sistem elemanlarını öğrenir
3) Taşıyıcı sistem düzenleme ilkelerini kavrar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Betonarme yapılarla ilgili genel bilgi ve tanımlar Kurs materyallerinin incelenmesi
2 Betonarme yapı malzemesi Kurs materyallerinin incelenmesi
3 Yükler ve bir projenin tasarım aşamaları Kurs materyallerinin incelenmesi
4 Taşıyıcı elemanlarda tasarım esasları ve minimum koşullar Kurs materyallerinin incelenmesi
5 Kirişler, kolon ve perdeler Kurs materyallerinin incelenmesi
6 Döşemeler, temeller Kurs materyallerinin incelenmesi
7 Temeller ve derzler Kurs materyallerinin incelenmesi
8 Ara Sınav Kurs materyallerinin incelenmesi
9 Mimari proje üzerinde taşıyıcı sistem düzenlenmesi Kurs materyallerinin incelenmesi
10 Mimari proje üzerinde taşıyıcı sistem düzenlenmesi Kurs materyallerinin incelenmesi
11 Mimari proje üzerinde taşıyıcı sistem düzenlenmesi Kurs materyallerinin incelenmesi
12 Mimari proje üzerinde taşıyıcı sistem düzenlenmesi Kurs materyallerinin incelenmesi
13 Mimari proje üzerinde taşıyıcı sistem düzenlenmesi Kurs materyallerinin incelenmesi
14 Mimari proje üzerinde taşıyıcı sistem düzenlenmesi Kurs materyallerinin incelenmesi
15 Mimari proje üzerinde taşıyıcı sistem düzenlenmesi Kurs materyallerinin incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kurs materyallerinin incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar