DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kompozit Malzemeler MIM   334 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fazilet Duygu SABAN ÖKESLİ
Dersi Verenler
Doç.Dr.SERPİL ÇERÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimaride kullanılan kompozit malzemelerin fiziksel, mekanik. vb. özelliklerini ; kullanım, uygulama, üretim yöntemlerini; örnekler ile açıklar, tasarım ve uygulama aşamasında, birçok malzeme arasından amaca en uygun malzemeyi seçebilme ve kullanma becerisini verir.
Dersin İçeriği
Kompozit malzemelerin sınıflanması ve tanımlanması ; Doğal ve çağdaş kompozit malzemelerin fark ve özellikleri ; Taneli kompozitlerin çeşitleri, kullanımı vb. özellikleri ; Özel dokulu yüzeyler, prekast ve prefabrik elemanların üretimi ; Liflerle donatılı kompozitler metal, polimer vb. ; Tabakalı kompozitler cam, metal, ahşap, polimer vb

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kompozit malzemeleri tanıır ve sınıflandırır
2) Dogal ve çağdaş kompozit malzemelerin fark ve özellikleri ile igili bilgi sahibi olur
3) Taneli kompozitlerin çeşitlerini, kullanımını vb. analiz eder
4) Özel dokulu yüzeyler, prekast ve prefabrik elemanların üretimi hakkında bilgi sahibi olur
5) Liflerle donatılı kompozitlerden metal, polimer vb. matris malzemeleri bilir
6) Tabakalı kompozitlerden cam, metal, ahşap, polimer vb. hakkında bilgi sahibi olur
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kompozit malzemelere giriş ve tarihçe Konu ile ilgili okuma ve inceleme Anlatım
2 Kompozitlerin genel özellikleri, sınıflama Konu ile ilgili okuma ve inceleme Anlatım
Tartışma
3 Taneli komp. üretiminde kullanılan malzemeler. Konu ile ilgili okuma ve inceleme Anlatım
4 Taneli kompozitler. beton, alçı, çimento Konu ile ilgili okuma ve inceleme Anlatım
5 Taneli kompozitler, taşıyıcı, dolgu, kaplama vb. Konu ile ilgili okuma ve inceleme Anlatım
6 Prekast ve prefabrik yapı elemanı üretimi Konu ile ilgili okuma ve inceleme Anlatım
7 Liflerle donatılı komp. üretimide kullanılan malz Konu ile ilgili okuma ve inceleme Anlatım
8 Ara Sınav Konu ile ilgili okuma ve inceleme Anlatım
9 Metal, polimer, vb. liflerle matris malzemeler Konu ile ilgili okuma ve inceleme Anlatım
10 Donatı olarak cam, asbest, yapay- doğal vb. lifler Konu ile ilgili okuma ve inceleme Anlatım
11 Liflerle donatılı kompozitlerin yapıda kullanımı Konu ile ilgili okuma ve inceleme Anlatım
12 Tabakalı komp. ve üretimde kullanılan malzemeler Konu ile ilgili okuma ve inceleme Anlatım
13 Metal, cam, polimer, ahşap vb. tabakalı kompozitler Konu ile ilgili okuma ve inceleme Anlatım
Tartışma
14 Tabakalı, lifli vd.,kompozit malz. yapıda kullanımı Konu ile ilgili okuma ve inceleme Anlatım
15 Kompozit malzemelerin kullanımına ait çağdaş uyugulamalar Konu ile ilgili okuma ve inceleme Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav -Konu ile ilgili okuma ve inceleme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar