DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Tasarım II MIM   126 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Altay ÇOLAK
Dersi Verenler
Doç.Dr.ALTAY ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ŞENYİĞİT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.TOLGA UZUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Tasar İlke ve öğeleri ile düşüncelerin ifade edilmesi, somuttan soyuta geçişi kullanabilme, anlamsal ve ilişkisel bütünlük sağlamak.
Dersin İçeriği
Temel Tasar İlke ve Öğeleri, Gesltalt Teorisi, Tasarım Yaklaşımları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilme.
2) Çeşitli malzeme ve teknikler ile özgün tasarımlar yaratma.
3) Tasarıma orjinal bir bakış açısı geliştirme.
4) Tasar ilke ve öğeleri ile kompozisyonlar oluşturabilme.
5) Soyut ve somut kavramlarını kullanma becerisini kazanma.
6) Sanatsal ve özgün tasarımlar geliştirebilme yetenegi oluşturma.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Görüşme, Ders Konuları Hakkında Kısa Bilgilendirme- Temel Tasar İlkeleri Nedir ders notları Anlatım
2 TEMA ve Uygunluk (Harmoni) ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 TEMA ve Ritm ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 TEMA ve Tekrar ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 TEMA ve Kontrast ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 TEMA ve Kontrast ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 TEMA ve Koram ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav - Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 TEMA ve Denge ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 TEMA ve Birlik ilkesi ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Renk ve malzeme ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Gestalt İlkeleri ders notları Yazılı Sınav
13 Gestalt İlkeleri ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Mekan Organizasyonları ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Mekan Organizasyonları ders notları Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
 1. Demir Divanlıoğlu, "Temel Tasar" Birsen Yayın evi, ist. 1997  2. İ. Hulüsi Güngör, "Temel Tasar", Esen Ofset, ISBN : 975 000504 0 1  3. Seylan A., "Temel Tasarım " M Kitap Yayınları ISBN 9750015800 2005 4. Latife Gürer, "Temel Tasarım", Birsen Yayın Evi, ISBN 975-511-386-X  5. Francis D.K. CHING, "Mimarlık, Biçim, Mekan ve Düzen" YEM, ISBN 975-8599-20-8