DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimarlık Tarihine Giriş MIM   144 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri YOK
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet KOÇHAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET KOÇHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimarlık tarihi öğretileri doğrultusunda, dünya mimarisinin tasarım kuramlarını anlatmaya çalışırken, Tarih Öncesi Çağlardan Antik Dönem Mimarilerine kadar olan süreçteki mimari mirası tanıtmak, böylece günümüz mimarisi ve tasarımı için daha iyi değerlendirmeler yapılabilmesini sağlamak, öğrenciler için güçlü bir tarihsel arka plan oluşturmak.
Dersin İçeriği
Tarih öncesi devirlenden başlayarak, Roma mimarisi öncesi Etrüsk Mimarine kadar olan mimari tarihi süreç

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarih öncesi çağlardan Antik Roma dönemine kadar dünya mimarlığının değişim sürecinin kavranması.3. Tarih çağları sanatı ve onu oluşturan kültür arasında kuru
2) Antik dönemlerin mimari mirasının temel bilgileri ve anlamına karşı hassasiyet kazanılması.
3) Tarih çağları sanatı ve onu oluşturan kültür arasında kurulan anlamsal bağın analiz edilmesi.
4) Mimari tasarımda toplum, kültür, coğrafya ve mimari arasındaki ilişkilerin netleştirilmesi.
5) Antik dönemlerin değişen tasarım ilkelerine karşı ilgi uyandırmak ve zaman öğesinin bina inşa etme olgusuyla ilişkisini kurmak.
6) Farklı coğrafyalar arasında ki mimari değişikler ve nedenlerinin irdelenmesi.
7) Antik dönem tarzlarının eleştirel yorumlarından yeni yöntemler ve tasarımlar kurgulamak.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş / Genel Bilgi Anlatım
2 Tarih Öncesi Çağlar Tarih Öncesi Çağlar Proje / Tasarım
3 Tarih Çağlarına Giriş Tarih Çağlarına Giriş Proje / Tasarım
4 Mezopotamya Mimarisi Mezopotamya Mimarisi Proje / Tasarım
5 Antik Mısır Mimarisi Antik Mısır Mimarisi Proje / Tasarım
6 Hitit Mimarisi Hitit Mimarisi Proje / Tasarım
7 Eski İran Mimarisi Eski İran Mimarisi Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Eski Ege Mimarisi Eski Ege Mimarisi Proje / Tasarım
10 Eski Yunan Mimarisi Eski Yunan Mimarisi Proje / Tasarım
11 Eski Yunan Mimarisi Eski Yunan Mimarisi Proje / Tasarım
12 Eski Yunan Mimarisi Eski Yunan Mimarisi Proje / Tasarım
13 Avrupa ve Asyada Diğer Medeniyetler Avrupa ve Asyada Diğer Medeniyetler Proje / Tasarım
14 Amerika Kıtası Mimarisi Amerika Kıtası Mimarisi Proje / Tasarım
15 Etrüsk Sanatı ve Mimarisi Etrüsk Sanatı ve Mimarisi Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar