DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Tesisatı MIM   223 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ganime Tuğba ERCOŞKUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GANİME TUĞBA ERCOŞKUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapıda bulunan ıslak mekanlar (banyo, wc, mutfak, balkon, teras ve benzeri) ile ilgili bilgilenmek ve bu bilgileri herhangi bir yapı çeşidinde teknik ve planlama düşüncesi anlamında ifade edebilme becerisini oluşturmak/geliştirmek .
Dersin İçeriği
Çeşitli yapılarda bulunan iç mekanların (ıslak ve ıslak olmayan) açıklanması. Ayrıca çeşitli yapı türlerinde ıslak mekanların (balkon,teras,banyo,wc,çamaşır odası,mutfak,sauna,yüzme havuzu) olması gereken yerlerde donanım şekilleri ve tesisat sistemlerinin (temiz su tesisatı, pis su tesisatı) oluşturulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sıhhi tesisatı tanımlar
2) Sıhhi tesisatın kapsadığı konuları kavrayabilir
3) Herhangi bir yapı veya kendi tasarımında yer alan/olması gereken ıslak mekanın teknik ve planlama bilgilerini yorumlayabilir/kullanabilir
4) Yapıda bulunan ıslak mekanlar (banyo, wc, mutfak, balkon, teras ve benzeri) ile ilgili bilgilenmek ve bu bilgileri herhangi bir yapı çeşidinde teknik ve planlama düşüncesi anlamında ifade edebilme becerisini oluşturabilir/geliştirebilir
5) Temiz su tesisatını ve kapsadığı konuları bilir, herhangi bir yapıda temiz su tesisatının hangi aşamalarla nasıl uygulandığını sırasıyla ifade edebilir
6) Pissu su tesisatını ve kapsadığı konuları bilir, herhangi bir yapıda pis su tesisatının hangi aşamalarla nasıl uygulandığını sırasıyla ifade edebilir
7) Yangın tesisatını ve kapsadığı konuları bilir, herhangi bir yapıda yangın tesisatının hangi aşamalarla nasıl uygulandığını sırasıyla ifade edebilir
8) Gaz Tesisatını ve kapsadığı konuları bilir, herhangi bir yapıda gaz tesisatının hangi aşamalarla nasıl uygulandığını sırasıyla ifade eder
9) Sıhhi tesisat projelendirme esaslarını öğrenebilir,alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır
10) Sıhhi tesisat konuları arasında bağlantı kurar, sıraya koyar, taslağını çizer, gözden geçirerek düzenler ve kendi çizeceği projelerde özgün tasarımlar yapar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği ile ilgili genel tanıtım yapılması ilgili kaynaklara çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tesisatın ana malzemesi suyun ve tesisat sisteminin tanıtımı ilgili kaynaklara çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Suyun temin edilme şekilleri ilgili kaynaklara çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tulumbalar/pompalar ilgili kaynaklara çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Şehir ve Bina su tesisatı ilgili kaynaklara çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bina temiz ve kirli su tesisatı ilgili kaynaklara çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bina temiz ve kirli su tesisatı ilgili kaynaklara çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav ilgili kaynaklara çalışmak Yazılı Sınav
9 Yangın Tesisatı ilgili kaynaklara çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Vize sınavı ilgili kaynaklara çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sıhhi Tesisat Gereçleri ilgili kaynaklara çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Su Akıtma Yerleri ilgili kaynaklara çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sıcak Su Tesisatı ilgili kaynaklara çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Gaz Tesisatı ilgili kaynaklara çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Final Sınavı ilgili kaynaklara çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ilgili kaynaklara çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Türker, S., Temel İtfaiyecilik ve Yangından Korunma 1, Altın Koza Yayınları No:48, Adana, 2009