DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Betonarme MIM   376 6 3 3 3

Ön Koşul Dersleri -
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sıdıka Seren GÜVEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.SIDIKA SEREN GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Betonarme yapılarda, kiriş, kolon, döşeme ve temellerin kesitlerini boyutlandırma yeteneği kazandırmak
Dersin İçeriği
Betonarme yapıların temel kavramlarının tanıtılması. Yapı güvenliği kavramı. Eksenel yüklenmiş elemanların davranış ve dayanımları. Eğilme ve eksenel yük altındaki elemanların davranış ve dayanımları. Eğilme ve kesme kuvveti etkisi altındaki elemanların davranış ve dayanımları. Yapı elemanlarının boyutlarının hesaplanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Beton,çelik ve betonarme malzemelerinin özelliklerini ifade edebilmek
2) 2. Taşıma gücünde yapı güvenliğinin nasıl sağlandığını anlatabilmek
3) 3. Kolonların eksenel yük altında tasarımını yapabilmek
4) 4. Dikdörtgen kesitli denge altı kirişlerin eğilme momenti etkisi altında tek donatılı tasarımını yapabilmek
5) 5. Betonarmede kırılma şekillerinin nasıl belirleneceğini öğrenmek
6) 6. Dengeli donatı halinde ve çeşitli denge altı durumlarında kesit tasarımı yapabilmek
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yükler, tasarım aşamaları Ders notları ve kaynak yayınlar Anlatım
Problem Çözme
2 Taşıyıcı sistem düzenleme ilkeleri Ders notları ve kaynak yayınlar Anlatım
Problem Çözme
3 Betonarmeye giriş, beton, çelik ve betonarmenin genel özellikleri Ders notları ve kaynak yayınlar Anlatım
Problem Çözme
4 Betonarme davranışı ve hesap için temel ilkeler Ders notları ve kaynak yayınlar Anlatım
Problem Çözme
5 Eksenel kuvvet etkisindeki elemanlar Ders notları ve kaynak yayınlar Anlatım
Problem Çözme
6 Eksenel yüklü kolonların taşıma gücü hesabı Ders notları ve kaynak yayınlar Anlatım
Problem Çözme
7 Eksenel yüklü kolonların taşıma gücü hesabı Ders notları ve kaynak yayınlar Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak yayınlar Anlatım
Problem Çözme
9 Arasınav Ders notları ve kaynak yayınlar
10 Basit eğilme etkisindeki elemanların taşıma gücü hesabı Ders notları ve kaynak yayınlar Anlatım
Problem Çözme
11 Dengealtı kirişlerin hesabı Ders notları ve kaynak yayınlar Anlatım
Problem Çözme
12 Kesit hesabı ve boyutlandırma Ders notları ve kaynak yayınlar Anlatım
Problem Çözme
13 Kesit hesabı ve boyutlandırma Ders notları ve kaynak yayınlar Anlatım
Problem Çözme
14 Temellerin taşıma gücü hesabı Ders notları ve kaynak yayınlar Anlatım
Problem Çözme
15 Temellerin taşıma gücü hesabı Ders notları ve kaynak yayınlar Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak yayınlar Anlatım
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar