DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönetim Yapıları Tasarım İlkeleri MIM   422 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YEĞİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yönetim binalarının tasarım sürecindeki bileşenlerini çözümleyebilmek, farklı bina tiplerinde program ve tasarın veriler belirleyebilmek, tipolojik analizlerini yapabilmek, kavramsal , kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerin verilmesine ve becerilerin kazandırılmasına çalışmak.
Dersin İçeriği
Yönetim binaları türleri ve temel kavramlar ve kuramlar,yerel ve merkezi yönetim binalarının organizasyonları ve yönetmelikleri,bina programları ve mekan örgütlenmeleri /tipolojileri,bina programları ve mekan örgütlenmeleri, yönetim binalarında arsa seçimi ve büro çalışma sistemleri/ plan tipleri, yönetim binaları bölümleri ve birimlari. Büro çalışma katı alanları tasarım ilkeleri ve öncelikli mekanlar,yönetim binalarında tasarım ve program verileri öncelikli mekanlar, İdare ve yönetim ofisleri çalışma katı tasarım ilkeleri ,bina bölümleri ve ortak kullanım alanları,bina bölümleri ve ortak kullanım ,alanları, örgütlenme modelleri,büro çalışma mekanlarının çevresel teknik koşullarının incelenmesi,özellikli mekanlarda ve büro binalarında iç mekan düzenlenmesi,Çok yönlü örneklerle irdeleme ve sorgulamalar yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
2) yönetim yapıları planlama ve değerlendirme çalışmaları
3) Tek başına bağımsız olarak ve grup içinde uyumlu olarak tasarım yapabilme yetkinliği
4) Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yönetim binaları türleri ve temel kavramlar ve kuramlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Yerel ve merkezi yönetim binalarının organizasyonları ve yönetmelikleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Bina programları ve mekan örgütlenmeleri /tipolojileri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Bina programları ve mekan örgütlenmeleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Yönetim binalarında arsa seçimi ve büro çalışma sistemleri/ plan tipleri, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Yönetim binaları bölümleri ve birimlari. Büro çalışma katı alanları tasarım ilkeleri ve öncelikli mekanlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Yönetim binalarında tasarım ve program verileri öncelikli mekanlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak okuma Anlatım
Yazılı Sınav
9 Bina bölümleri ve ortak kullanım alanları, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Bina bölümleri ve ortak kullanım alanları, örgütlenme modelleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Büro çalışma mekanlarının çevresel teknik koşullarının incelenmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Büro çalışma mekanlarının çevresel teknik koşullarının incelenmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Özellikli mekanlarda ve büro binalarında iç mekan düzenlenmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Çok yönlü örneklerle irdeleme ve sorgulamalar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Yılsonu Sınavı Kaynak okuma Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
KRİER, R., "Architecture and Urban Design", Architectural Monographs No:30, Academy Editions, Londra 1993