DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazma Becerileri Iı * YDA   122 2 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdal KAÇAR
Dersi Verenler
Öğr.Gör.DUNJA SCHULA1. Öğretim Grup:A
Öğr.Gör.DUNJA SCHULA1. Öğretim Grup:B
Öğr.Gör.DUNJA SCHULA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Almancayla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2
Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.
3
Almancanın öğretimi için gereken yöntem, strateji ve teknik ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
4
Almanca öğrenenlerin öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur
5
Almancayla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir; verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm öne
6
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerden yararlanarak Almanca ile ilgili özgün kaynakları kullanır.
7
Konu alanına, öğrenci özelliklerine, kazanımlara ve öğrenme koşullarına uygun öğretim malzemelerini değerlendirir, seçer ve geliştirir.
8
Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını bilir ve Almancanın özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
9
İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin kazanımlarını çok yönlü değerlendirir.
10
Öğretmenlik Uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
Bireysel ve grup çalışmalarında aldığı sorumlulukları etkin bir şekilde yerine getirir; ayrıca kendinin bir birey olduğunun farkındadır ve yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır.
12
Almanca öğretiminde güncel gelişmeleri ve gereksinimleri izler, değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır.
13
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
14
Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır; ayrıca farklı kültürlere ve değerlere karşı farkındalık ve duyarlılık geliştirir ve öğretim ortamına yansıtır.
15
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişimlere duyarlı olur ve izler; ayrıca toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlayabilir ve uygulayabilir.
16
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır ve Almanca sözlü ve yazılı olarak kendini günlük ve meslek yaşamında ileri düzeyde ifade ederek alanındaki bilgileri i
17
Alman dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
18
Toplumsal ve mesleki yaşam alanlarında etik değerlere yönelik bilgi ve beceri edinerek uygun davranış geliştirir.
19
Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar;ayrıca çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincinde olur ve birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar