DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Okuma ve Yazma II YDI   112 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Münire Gül BİÇER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.EBRU GENÇ1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER1. Öğretim Grup:D
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere ileri düzey okuma parçalarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak ve farklı türlerde kompozisyon yazabilmelerini sağlamak
Dersin İçeriği
ileri düzey okuma parçalarını okuma anlama ve farklı türlerde kompozisyon yazabilme teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilere ileri düzey okuma parçalarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak
2) farklı türlerde kompozisyon yazabilmelerini sağlamak
3) Öğrencilere ileri düzey okuma parçalarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak
4) Öğrencilere ileri düzey okuma parçalarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak
5) Öğrencilere ileri düzey okuma parçalarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak
6) Öğrencilere ileri düzey okuma parçalarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak
7) Öğrencilere ileri düzey okuma parçalarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak
8) Öğrencilere ileri düzey okuma parçalarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak
9) Öğrencilere ileri düzey okuma parçalarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak
10) Öğrencilere ileri düzey okuma parçalarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak
11) Öğrencilere ileri düzey okuma parçalarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak
12) Öğrencilere ileri düzey okuma parçalarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak
13) Öğrencilere ileri düzey okuma parçalarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak
14) Öğrencilere ileri düzey okuma parçalarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak
15) Öğrencilere ileri düzey okuma parçalarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 tekrar bireysel çalışma Tartışma
2 ikna kompozisyonu bireysel çalışma
3 ikna kompozisyonu bireysel çalışma
4 hayali durumlar kompozisyonu bireysel çalışma
5 hayali durumlar kompozisyonu bireysel çalışma
6 birebir yönlendirme bireysel çalışma
7 birebir yönlendirme bireysel çalışma Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınav
9 farklı kaynaklardan makale ve kompozisyon inceleme bireysel çalışma
10 tartışma kompozisyonu bireysel çalışma
11 tartışma kompozisyonu bireysel çalışma
12 birebir yönlendirme bireysel çalışma
13 özet yazma bireysel çalışma
14 revision bireysel çalışma
15 portfolyo bireysel çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar