DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Türk Edebiyatı * YDI   313 5 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru GENÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EBRU GENÇ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.EBRU GENÇ1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiADNAN BİÇER1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiADNAN BİÇER1. Öğretim Grup:D
Öğr. Gör.HÜLYA TUNCER1. Öğretim Grup:E
Öğr. Gör.EBRU GENÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Orijinal edebi metinleri tanıtmak, şiir ve drama için gerekli edebi terimleri tanıtmak, öğrencileri şiir ve drama okumaya teşvik etmek
Dersin İçeriği
Şiir ve drama örnekleri incelenmekte ve bu edebi türlerin diğer türlerden farklılıklarına bakılmaktadır. Türler içindeki edebi terimlere de yer verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çağdaş Türk Ed. kapsayan dönemin tanıtılması Konu ile ilgili kitap ve makale okunması
2 Kısa öykü okunması Yazar ile ilgili bilgi toplanır
3 Kısa öykü okunması Yazar ile ilgili bilgi toplanır
4 Kısa öykü okunması Yazar ile ilgili bilgi toplanır
5 Kısa öykü okunması Yazar ile ilgili bilgi toplanır
6 Kısa öykü okunması Yazar ile ilgili bilgi toplanır
7 Kısa öykü okunması Yazar ile ilgili bilgi toplanır
8 Ara Sınav Konuların tekrarı
9 Şiir okunması Şair ile ilgili kısa bilgi
10 Şiir okunması Şair ile ilgili kısa bilgi
11 Şiir okunması Şair ile ilgili kısa bilgi
12 Şiir okunması Şair ile ilgili kısa bilgi
13 Şiir okunması Şair ile ilgili kısa bilgi
14 Şiir okunması Şair ile ilgili kısa bilgi
15 Şiir okunması Şair ile ilgili kısa bilgi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar