DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anlama Teknikleri I:okuma Eğitimi * TEB   303 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okuma kavramını ve ilkelerini kavrama, okuma eğitiminin sorunlarına yönelik farkındalık kazanma, Türkçe dersi öğretim programları bağlamında okuma eğitimini değerlendirme, okuma yöntem-tekniklerini, etkinliklerini, ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kavrama, okuma güçlüklerini öğrenme
Dersin İçeriği
Okuma becerisinin kuramsal boyutları, okuma eğitiminin sorunları, okuma eğitiminin tarihçesi, uygulanmakta olan öğretim programında okuma becerisi, yöntem-teknikler,etkinlikler ve ölçme değerlendirme yaklaşımları, okuma güçlükleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-