DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygarlık Tarihi * TEB   310 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Şeyda ÖZÇELİK
Dersi Verenler
ŞEYDA ÖZÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz dünyasının değişim, dönüşüm ve gelişim evrelerini, dünyadaki sosyal, siyasi, ekonomik, dini ve kültürel olaylarını anlayabilme ve bu olayları analiz etme
Dersin İçeriği
Eskiçağ medeniyetlerinden günümüze insanlık tarihinin değişim ve dönüşümleri anlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uygarlık ve Kültür kavramlarının tanımı Ön okuma
2 Mezopotamya Uygarlıkları Ön okuma
3 Anadolu Uygarlıkları Ön okuma
4 Mısır Uygarlığı Ön okuma
5 Eski Yunan Medeniyeti Ön okuma
6 Batının yükselmesinin temel nedenleri Ön okuma
7 Coğrafi keşifler ve keşiflerin Türk Dünyasına etkileri Ön okuma
8 Ara Sınav -
9 Rönesans, Reform Ön okuma
10 Fransız İhtilali ve Avrupaya etkisi Ön okuma
11 Sanayi Devrimi Ön okuma
12 Emperyalizm Ön okuma
13 Birinci Dünya Savaşı ve Sonuçları Ön okuma
14 İkinci Dünya Savaşı ve Sonuçları Ön okuma
15 Küreselleşme ve Uygarlık Ön okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları .

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar