DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anlambilimi nedir Durgun anlambilimi nedir Gelişmeli anlambilimi nedir Anlambiliminin kısa geçmişi. İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar
2 Dildeki birimlerin anlam yönü. Dil, sözcük, gösterge, kavram, anlam. İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar
3 Dil yeteneği, dil sesleri, dil ve sözcük. F. de Saussure e gelinceye kadar sözcük. F. de Saussure ve sözcük. F. de Saussure den sonra sözcük. İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar
4 Sözcüklerin çeşitli özellikleri, özel isimler. Sözcüğün kavram yönü: kavramlar. Anlatım yolu. Kavram alanı sorunu, çağrışım alanı sorunu. İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar
5 Anlam ve anlamın türleri. Anlam nedir Sözcüğün anlam çerçevesi. Kapsam, ilgi, bileşik öğeler. Anlam üzerindeki görüşler, varsayımlar. Anlam anlayışımız. Temel anlam, yan anlam. Anlam ilişkileri: Çokanlamlılık. Eşanlamlılık. Eşadlılık. Eşdeğerlilik. İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar
6 Söz sanatı sayılan anlam olayları: Aktarmalar Deyim aktarması Ad aktarması Benzetme Tasarımlar İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar
7 Duygu değeri Anlam açısından özel adlar Yerlileştirme Bağlam Bağdaştırma Dizisel, Dizimsel, Türetimsel İlişkiler İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar
8 Arasınav
9 Anlam değişmeleri: Anlam daralması. Başka anlama geçiş, diğer değişmeler. Anlam değişmelerinin nedenleri ve süresi. Anlam genişlemesi. Anlam değişmeleri ve Eşdeğerlik İlişkisi İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar
10 Kavramlaştırma (Anlamlama) Kavramlar dünyası Söz sanatı sayılan anlam olayları: Aktarmalar Deyim aktarması Ad aktarması Türkiye Türkçesinin Kavram Zenginliği ve Eşanlamlılar İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar
11 Türkçenin anlambilimi açısından özellikleri. Türkçede Sözcük, Kavram, Anlam. Türkçenin anlam yönü ile ilgili bazı dilbilgisel özellikleri. Türkçede kavramlar (Somut ve soyut kavramlar). Türkçede anlatım yolları. İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar
12 Belirsizlik Bağlam ve Çıkarım İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar
13 Belirsizlik Bağlam ve Çıkarım İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar
14 Söz-Eylem Kuramı Tümce Anlambilimi İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar
15 Söz-Eylem Kuramı Tümce Anlambilimi İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar