DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Edebiyat Bilgi ve Kuramları TEB   105 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Edebiyat kuramlarını öğrencilere öğretmek
Dersin İçeriği
Edebiyata ait kavramlar, bunların birbirleriyle ilişkileri, edebiyata konu olan olaylar ve sonuçları, edebi düşünce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramları. Edebiyata ait kavramlar, bunların birbirleriyle ilişkileri, edebiyata konu olan olaylar ve sonuçları, edebi düşünce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Edebiyata ait temel kavramları öğrenir.
2) Dünya edebiyatını şekillendiren belli başlı kuramları öğrenir.
3) Kuramları karşılaştırabilir.
4) Kuramlar arasındaki ilişkileri çözümleyebilir.
5) Edebiyat kuramlarının Türk edebiyatına etkisini öğrenir.
6) Edebiyatta eleştirel düşünmeyi öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edebiyat nedir Konusu, metodu, tarihi, sosyolojisi. Ders kitabı incelenecek
2 Edebiyat kuramlarına giriş Ders kitabı incelenecek
3 Edebiyat kuramlarına giriş Ders kitabı incelenecek
4 Yansıtma Kuramı I Ders kitabı incelenecek
5 Yansıtma Kuramı II Ders kitabı incelenecek
6 Dış Dünyaya ve Topluma Dönük Eleştiri Ders kitabı incelenecek
7 Anlatımcılık I Ders kitabı incelenecek
8 Ara değerlendirme(Vize) Ara değerlendirme(Vize)
9 Anlatımcılık II Ders kitabı incelenecek
10 Sanatçıya Dönük Eleştiri: Psikoloji ve Kişilik, Psikanaliz Ders kitabı incelenecek
11 Yeni Eleştiri, Rus Biçimciliği Ders kitabı incelenecek
12 Yapısalcılık ve Ötesi Ders kitabı incelenecek
13 Yapısalcılık ve Ötesi Ders kitabı incelenecek
14 Esere Dönük Eleştiri Ders kitabı incelenecek
15 Okur Merkezli Kuramlar Ders kitabı incelenecek
16-17 Final sınavı Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar