DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözlü Anlatım I TEB   109 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nigar OTURAKÇI ORBAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİGAR OTURAKÇI ORBAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Güzel ve etkili konuşma beceri ve alışkanlığını kazandırmak, ana dili bilincini vermek.
Dersin İçeriği
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı türdeki sözel anlatımı ölçme ve değerlendirme becerilerine sahiptir.
2) Bilimsel araştırma tekniklerini bilir ve uygular.
3) Sözlü anlatımı planlamanın önemini bilir.
4) Sözlü iletişim tekniklerini bilir ve uygular.
5) Sözlü anlatım türlerini bilir ve yeni metinler düzenler
6) Yazılı ve sözlü anlatım arasındaki farkları bilir.
7) Türkçeyi düzgün konuşma becerilerine sahiptir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sözlü anlatım kavramı, kapsamı, unsurları, niteliği Ders için önerilen kaynaklardan yararlanarak işlenecek konu hakkında bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 İletişim kavramı, unsurları ve çeşitleri Ders için önerilen kaynaklardan yararlanarak işlenecek konu hakkında bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Konuşmanın önemi. Konuşma becerilerinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi Ders için önerilen kaynaklardan yararlanarak işlenecek konu hakkında bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Konuşma bozuklukları ve giderilmesi: Kişilik ve davranışla ilgili konuşma bozuklukları. Söyleyişle ilgili konuşma yanlışları. Bilmemekten kaynaklanan konuşma yanlışları Ders için önerilen kaynaklardan yararlanarak işlenecek konu hakkında bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Diksiyon, vurgu, tonlama. Diksiyon alıştırmaları. Ders için önerilen kaynaklardan yararlanarak işlenecek konu hakkında bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Konuşmacının beden dili özellikleri. Bazı beden dili sinyalleri ve bunların anlamları. Beden dili, iletişim ve konuşma ilişkisi. Beden dili ve ulusal kültür. Ders için önerilen kaynaklardan yararlanarak işlenecek konu hakkında bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Dinleme ve dinleme türleri. Etkili dinlemeyi engelleyen unsurlar Ders için önerilen kaynaklardan yararlanarak işlenecek konu hakkında bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sınav
9 Hazırlıklı konuşmalar (söylev, konferans, demeç, açık oturum, panel, forum, sempozyum, münazara) Ders için önerilen kaynaklardan yararlanarak işlenecek konu hakkında bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Hazırlıklı konuşmalar (tanıtma konuşması, açış konuşması, sunuş konuşması, söyleşi) Ders için önerilen kaynaklardan yararlanarak işlenecek konu hakkında bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Hazırlıklı konuşma uygulaması (Tanıtma konuşması) Ders için önerilen kaynaklardan yararlanarak işlenecek konu hakkında bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Hazırlıklı konuşma uygulaması (Açış konuşması) Ders için önerilen kaynaklardan yararlanarak işlenecek konu hakkında bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Hazırlıklı konuşma uygulaması (Sunuş konuşması) Ders için önerilen kaynaklardan yararlanarak işlenecek konu hakkında bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Hazırlıksız konuşmalar Ders için önerilen kaynaklardan yararlanarak işlenecek konu hakkında bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Şiir okuma teknikleri Ders için önerilen kaynaklardan yararlanarak işlenecek konu hakkında bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar