DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anlatma Teknikleri I:konuşma Eğitimi * TEB   302 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖMER TUĞRUL KARA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Konuşma yöntem ve tekniklerini uygulamak. Konuşma etkinliklerini çeşitli değişkenler açısından kontrol etmek.
Dersin İçeriği
Konuşma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Düşüncenin betimlenmesi, açılımı, savunulması ve kanıtlanması, örneklenerek açık seçik biçimde üretim aşamasına sokuluşunun mercek altına alınması. Konuşma organları, diyafram kontrolü. Ses çalışmaları. Belli bir konuda akıcı ve güzel konuşma becerisinin geliştirilmesi. Öğretmen adaylarının, ilköğretim Türkçe dersleri için çeşitli konuşma alıştırmalarıyla tanıştırılmaları ve konuşma becerilerini geliştirebilmeleri için uygulama ortamlarının hazırlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konuşma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Ders notu (1. Bölüm) okunacak
2 Düşüncenin betimlenmesi Ders notu (2. Bölüm) okunacak
3 Düşüncenin savunulması Ders notu (2. Bölüm) okunacak
4 Düşüncenin örneklenerek açık seçik biçimde üretim aşamasına sokuluşunun mercek altına alınması. Ders notu (3. Bölüm) okunacak
5 Konuşmanın önemi Ders notu (4. Bölüm) okunacak
6 Konuşma biçimleri Ders notu (5. Bölüm) okunacak
7 Konuşma organları, diyafram kontrolü. Ders notu (6. Bölüm) okunacak
8 Ara Sınav Sınava hazırlama
9 Ses çalışmaları. Ders notu (7. Bölüm) okunacak
10 Ses çalışmaları. Ders notu (7. Bölüm) okunacak
11 Belli bir konuda akıcı ve güzel konuşma becerisinin geliştirilmesi Ders notu (8. Bölüm) okunacak
12 Ortaokul Türkçe dersleri için çeşitli konuşma alıştırmalarıyla tanıştırılmaları Türkçe ders kitabı incelenecek.
13 Ortaokul Türkçe dersleri için çeşitli konuşma alıştırmalarıyla tanıştırılmaları Türkçe ders kitabı incelenecek.
14 Konuşma becerilerini geliştirebilmeleri için uygulama ortamlarının hazırlanması. Ders notu (9. Bölüm) okunacak
15 Etkinlikler yapılması. Türkçe ders kitabı incelenecek.
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar