DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dünya Edebiyatı * TEB   309 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Batı edebiyatının tarihi gelişimini öğrenir.
Dersin İçeriği
Türk edebiyatı ile Batı edebiyatının tarihi gelişimini karşılaştırır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünya destanları, İlkçağ medeniyetleri ve edebi kültürleri hakkında genel bilgi Okuma
2 Arap Edebiyatı Okuma- Binbir Gece Masalları
3 Fars Edebiyatı Okuma-Şehname
4 Yunan Edebiyatı Okuma-İlyada
5 İtalyan Edebiyatı Okuma-Dante
6 Fransız Edebiyatı Okuma-Molliere
7 Alman Edebiyatı Okuma-Goethe
8 Ara değerlendirme(Vize) Ara değerlendirme(Vize)
9 İspanyol Edebiyatı Okuma- Don Kişot
10 İngiliz Edebiyatı Okuma- Şiirler
11 America Literature Okuma-John Steinbeck
12 Rus Edebiyatı Okuma-Dostoyevski
13 Türk Dünyası Edebiyatlar Okuma
14 Türk Dünyası Edebiyatlar Okuma
15 Türk Dünyası Edebiyatlar Okuma
16-17 final Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar