DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli I: Türk Dili Tarihi * TES   201 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk dili tarihini öğretmek.
Dersin İçeriği
Türk Dili tarihinin başlangıçtan günümüze gelinceye kadar bütün safhalarının incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dil aileleri ve Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri Dil aileleri ve Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri
2 Dil Tipolojisi ve Türkçenin Tipolojik Özellikleri Dil Tipolojisi ve Türkçenin Tipolojik Özellikleri
3 Dil Tipolojisi ve Türkçenin Tipolojik Özellikleri Dil Tipolojisi ve Türkçenin Tipolojik Özellikleri
4 Altay dilleri teorisi ve Altay dilleri arasındaki benzerlikler, ilgiler Altay dilleri teorisi ve Altay dilleri arasındaki benzerlikler, ilgiler
5 Altay dilleri teorisi ve Altay dilleri arasındaki benzerlikler, ilgiler Altay dilleri teorisi ve Altay dilleri arasındaki benzerlikler, ilgiler
6 Altay dilleri teorisi ve Altay dilleri arasındaki benzerlikler, ilgiler Altay dilleri teorisi ve Altay dilleri arasındaki benzerlikler, ilgiler
7 Türk dilinin ilk dönemleri En eski Türkçe ve İlk Türkçe çağı Türk dilinin ilk dönemleri En eski Türkçe ve İlk Türkçe çağı
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Türk diliyle yazılmış ilk belgeler, ilk taşlar, Orhun Abideleri ve Eski Türkçe dönemi; Köktürkçe ve Uygurca dönemi Türk diliyle yazılmış ilk belgeler, ilk taşlar, Orhun Abideleri ve Eski Türkçe dönemi; Köktürkçe ve Uygurca dönemi
10 Karahanlılardan kalan eserler Karahanlılardan kalan eserler
11 Kıpçaklar, asıl ve diğer sahalardaki Kıpçak topluluklarının dilleri ve onlardan kalan eserler Kıpçaklar, asıl ve diğer sahalardaki Kıpçak topluluklarının dilleri ve onlardan kalan eserler
12 Harezm ve Altınordu sahasından bize intikal edenler Harezm ve Altınordu sahasından bize intikal edenler
13 Anadoluya geçiş ve Eski Anadolu Türkçesi Anadoluya geçiş ve Eski Anadolu Türkçesi
14 Çağatayca ve Çağataycanın önemli isimleri ve eserleri / Osmanlıca ve kalan eserler,Çağdaş Türk lehçelerinin ilk dönemleri,Bugünkü Türk lehçeleri Çağatayca ve Çağataycanın önemli isimleri ve eserleri / Osmanlıca ve kalan eserler,Çağdaş Türk lehçelerinin ilk dönemleri,Bugünkü Türk lehçeleri
15 Genel Değerlendirme Genel Değerlendirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar