DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli V: Türkçenin Yazım Sorunları * TES   401 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk YILDIRIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.FARUK YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçenin yazımını kavramak
Dersin İçeriği
Türkçenin yazım tarihi; Latin kökenli Türk alfabesiyle Türkçenin yazımı: yazım kılavuzları, kılavuzlarda değişme ve gelişme, çelişkili kılavuzlar; Yürürlükteki yazım kılavuzu: bilgiler, sorunlar, tutarsızlıklar; yazım uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkçenin yazım tarihi yok
2 Türkçenin yazım tarihi araştırma
3 Latin kökenli Türk alfabesiyle Türkçenin yazımı: yazım kılavuzları, kılavuzlarda değişme ve gelişme, çelişkili kılavuzlar araştırma
4 Latin kökenli Türk alfabesiyle Türkçenin yazımı: yazım kılavuzları, kılavuzlarda değişme ve gelişme, çelişkili kılavuzlar araştırma
5 Latin kökenli Türk alfabesiyle Türkçenin yazımı: yazım kılavuzları, kılavuzlarda değişme ve gelişme, çelişkili kılavuzlar araştırma
6 Yürürlükteki yazım kılavuzu: bilgiler, sorunlar, tutarsızlıklar araştırma
7 Yürürlükteki yazım kılavuzu: bilgiler, sorunlar, tutarsızlıklar araştırma
8 Ara Sınav yok
9 Yazım uygulamaları araştırma
10 Yazım uygulamaları araştırma
11 Yazım uygulamaları araştırma
12 Yazım uygulamaları araştırma
13 Noktalama uygulamaları araştırma
14 Noktalama uygulamaları araştırma
15 Noktalama uygulamaları araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar