DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli Genel Kültür Yaratıcı Yazma * TES   425 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yazma becerisini kendini ifade etme yolu olarak benimseme, dili etkili bir biçimde kullanarak değişik amaçlar doğrultusunda yazma esnekliği kazanma.
Dersin İçeriği
Yazma becerisinin özellikleri, yaratıcı yazmanın temelleri ve yaratıcı yazma süreci, anlatım tekniklerinin özgün ve etkili kullanımına yönelik örnek uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yazma becerisinin temel nitelikleri Yazma becerisinin temel nitelikleri
2 Yaratıcı yazmanın temelleri Yaratıcı yazmanın temelleri
3 Yaratıcı yazma süreci ve yazınsal metinlerin önemi Yaratıcı yazma süreci ve yazınsal metinlerin önemi
4 Yazınsal metinlerde dilin etkin kullanımı Yazınsal metinlerde dilin etkin kullanımı
5 Karakter geliştirme uygulamaları Karakter geliştirme uygulamaları
6 Bakış açısı değiştirme uygulamaları Bakış açısı değiştirme uygulamaları
7 Bakış açısı değiştirme uygulamaları Bakış açısı değiştirme uygulamalarıi
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Mekan ve zaman betimlemeleri yapma Mekan ve zaman betimlemeleri yapma
10 Duyuları kullanarak özgün bir kurmaca metin yazma Duyuları kullanarak özgün bir kurmaca metin yazma
11 Masal parodisi yazma Parodi okuma
12 Şiir parodisi yazma Parodi okuma
13 Olay örgüsü geliştirme Olay örgüsü geliştirme
14 Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak özgün bir şekilde etme Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak özgün bir şekilde etme
15 Özgün son tasarlama uygulamaları Özgün son tasarlama uygulamaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar