DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkolojiye Giriş TOS   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkoloji bilimi, tanımı, tarihi; Altay dilleri teorisini öğretmek. Türk sözünün anlamını ve ana çizgileriyle Türklerin tarihini öğretmek. Çağdaş Türk lehçelerinin kullanıldığı bölgeleri ve Türkoloji literatürünü tanıtmak.
Dersin İçeriği
Türkoloji bilimi, tanımı, tarihi; Altay dilleri teorisini öğretmek. Türk sözünün anlamını ve ana çizgileriyle Türklerin tarihini öğretmek. Çağdaş Türk lehçelerinin kullanıldığı bölgeleri ve Türkoloji literatürünü tanıtmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Rusya, Almanya, Fransa gibi ülkelerde yapılan Türkoloji çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur
2) Türk Dilinin yadigarları olarak da bilinen Orhun Abideleri, Kutadgubilik, Divan-ı Lugat-it Türk vb eserler üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
3) Modern Türk Dünyası ve lehçeleri hakkında yapılan çalışmalardan bilgi sahibi olur
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Rusya'da Türkoloji çalışmaları hakkında genel bilgilendirme Rusya'da Türkoloji çalışmaları hakkında genel bilgilendirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
2 Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yapılan Türkoloji çalışmaları hakkında bilgilendirme Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yapılan Türkoloji çalışmaları hakkında bilgilendirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
3 Hindistan, Çin ve Mısır gibi ülkelerde yapılan Türkoloji çalışmaları hakkında bilgilendirme Hindistan, Çin ve Mısır gibi ülkelerde yapılan Türkoloji çalışmaları hakkında bilgilendirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
4 Türkiye'deki Türkoloji çalışmaları Türkiye'deki Türkoloji çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
5 Genel olarak dünyadaki Türkoloji çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar Genel olarak dünyadaki Türkoloji çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
6 Günümüz Türk Dünyasında Türkoloji çalışmaları Günümüz Türk Dünyasında Türkoloji çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
7 Türkoloji çalışmalarının dayandığı temel prensipler ve metodları Türkoloji çalışmalarının dayandığı temel prensipler ve metodları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Türk Dili Yadigarları olarak adlandırılan temel eserler hakkında bilgilendirme Türk Dili Yadigarları olarak adlandırılan temel eserler hakkında bilgilendirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
10 Orhun Yazıtları üzerine yapılan Çalışmalar Orhun Yazıtları üzerine yapılan Çalışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
11 Kutadgu bilig üzerine yaplıan çalışmalar Kutadgu bilig üzerine yaplıan çalışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
12 Divanu Lugat-it Türk üzerine yapılan çalışmalar Divanu Lugat-it Türk üzerine yapılan çalışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
13 Modern Türk Dünyasında Musevi Türkler ve haklarında yapılan çalışmalar Modern Türk Dünyasında Musevi Türkler ve haklarında yapılan çalışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
14 Modern Türk Dünyasında Hristiyan Türkler ve haklarında yapılan çalışmalar Modern Türk Dünyasında Hristiyan Türkler ve haklarında yapılan çalışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
15 Genel Değerlendirme Genel Değerlendirme Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar