DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Belirli Gün ve Haftalar İçin Haz. Çalışmaları TOS   112 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretim programı kapsamında uygulama okulunda ve üniversitede, öğretmen denetiminde belirli gün ve haftalar faaliyetlerini gerçekleştirmek
Dersin İçeriği
Öğretim programı kapsamında uygulama okulunda ve üniversitede, öğretmen denetiminde belirli gün ve haftalar faaliyetlerini gerçekleştirmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) bir dersi planlayıp yürütebilir
2) sınıf yönetimi etkiliğini geliştirebilir
3) öğretmenlik yeterlikleri açısından kendini ve diğer adayları eleştirebilir
4) öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum geliştirebilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okul ziyareti: Yönetici, öğretmen ve öğrencilerle tanışma. Okul ziyareti: Yönetici, öğretmen ve öğrencilerle tanışma. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
2 Okul ziyareti: Yönetici, öğretmen ve öğrencilerle tanışma. Okul ziyareti: Yönetici, öğretmen ve öğrencilerle tanışma. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
3 Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
4 Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
5 Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
6 Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
7 Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
10 Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
11 Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
12 Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
13 Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
14 Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
15 Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Öğretim programı dahilinde etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması, çalışmayla ilgili değerlendirmeler ve geri bildirimler. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar