DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkçe Eğitiminde Kitap Kullanımı ve Kütüphaneci. TOS   114 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖMER TUĞRUL KARA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kütüphaneciliğin tarihi hakkında bilgilendirmek, herhangi bir dönemde ihtiyaç duyulan kaynakları kütüphane sisteminde bulmada ve bunlara ulaşmada gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmak, bazı önemli kütüphaneler hakkında bilgi sahibi olmayı sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Kütüphaneye konu olan kitabın tarihi gelişimi, kütüphanenin tarihi ve ilk ortaya çıkış şekilleri. İslamın ilk dönemlerinde kitap ve kütüphaneler, Osmanlı öncesi Türk devletlerinde kütüphaneler, Osmanlı Devletinin kuruluş ve yükselme döneminde kütüphaneler, Osmanlı Devletinin duraklama ve yıkılış döneminde kütüphaneler, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kütüphaneler, kütüphanelerde kullanılan tasnif sistemi (Dewey sistemi), kütüphane türleri, kütüphanelere kitapların temin edilmesi ve çoğaltılması yöntemleri, kütüphane personeli ve görevleri, kütüphane ziyareti ve işleyişi yerinde görme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kütüphanenin tanımı ve içeriğini kavrayabilme
2) Yazı malzemesi olan kağıt (kil tablet,papirüs, parşömen vb) ve kalemin tarih boyunca geçirdiği safhaları kavrayabilme
3) Tarihte ilk kurulan kütüphaneler hakkında bilgi sahibi olma
4) Selçuklular ve diğer Türk Devletlerinde kütüphanecilik hakkında bilgi sahibi olma
5) Osmanlılar döneminde kütüphanelerin gelişimi, türleri ve vakıf kütüphaneciliği konularını kavramak
6) Cumhuriyet dönemi ve günümüzde kütüphanecilik hakkında bilgi sahibi olma ve bu kütüphanelerden yararlanabilme
7) Kütüphanelerde kullanılan tasnif sistemlerini kavrayabilme ve bunu araştırmalarında kullanabilme
8) Dünyada ve ülkemizde önemli bazı kütüphaneler hakkında bilgi sahibi olma, ayrıca Bazı kütüphaneleri ziyaret ederek işleyişlerini kavrama.
9) Tarih boyunca Kütüphane görevlilerinin işlevlerini öğrenme ve bunu günümüzdeki kütüphane görevlileriyle kıyaslayabilme.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kütüphanenin tanımı ve unsurları. Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kütüphaneye konu olan kitabın tarihi gelişimi. Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kütüphanenin tarihi ve ilk ortaya çıkış şekilleri. Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 İslamın ilk dönemlerinde kitap ve kütüphaneler. Kitabın ilgili bölümleri okunacak
5 Osmanlı öncesi Türk devletlerinde kütüphaneler. Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Osmanlı Devletinin kuruluş ve yükselme döneminde kütüphaneler. Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Osmanlı Devletinin duraklama ve yıkılış döneminde kütüphaneler. Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Performans Değerlendirmesi
9 Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kütüphaneler. Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Kütüphanelerde kullanılan tasnif sistemi (Dewey sistemi) Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kütüphane türleri Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Kütüphanelere kitapların temin edilmesi ve çoğaltılması yöntemleri Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Kütüphane personeli ve görevleri Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Kütüphane ziyareti ve işleyişi yerinde görme Uygulama için hazırlık yapılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Kütüphane ziyareti ve işleyişi yerinde görme Uygulama için hazırlık yapılacak Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar